P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Učka

Radna akcija 2015

ČIŠĆENJE (poilišta „Kalac“ i staze „Put maruna“, te staze predviđene za pohod „Marunada 2015“)

Naše planinarsko Društvo, preuzelo je obvezu od HPS-a: održavanja, čišćenja i markiranja 23 planinarske staze,  uključujući - kratice, prilazne putove i spojnice u dužini 48,1 km. Ovog puta radna akcija izvedena je u nedjelju, 27. rujna, 2015. Na radnoj akciji sudjelovalo je 19 planinara i planinarki.

1)      Očišćeno je slijeseće područje – staza koja će biti prezentirana kao „put maruna“ te označena sa smjerokazima i pokaznim tablama ...

Pročitaj više

Otvorena izložba slika u Pl. domu Poklon na Učki

SILVANO ZORZENON
02.listopada, 2015. u 18 sati otvorena izložba slikarskih radova u ulju i akvarelu na platnu, suhom pastelu i akvarelu planinara
Nativ izložbe: Moji koraki i pineli


Izložbu možete pogledati - subotom i nedjeljom u planinarskom domu "Poklon" na Učki u razdoblju  od 2. do 31. listopada, 2015.

O autoru i izložbi možete saznati više na linku "MOJI KORAKI I PINELI"   

Na slijedećem linku:
Pogledajte  album fotografija s otvaranja izložbe 


Pročitaj više