P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

OBAVIJEST ZA ČLANOVE DRUŠTVA

Pozivaju se članovi da se u što većem broju okupe na redovnom sastanku Društva u petak, kako bi se dogovorili oko realizacije radne akcije – „DOBREĆ“ preuzeta od Mjesnog odbora Dobreć.
U dogovoru sa MO Dobreć akcija se mora izvesti najkasnije do 06. 08. 2017.  Radna akcija je sponzorirana.
Za sve ostale detalje i informacije možete dobiti od Predsjednika Društa – Igor Simić na tel. 091/914124