P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

OBAVIJEST

Zbog premještaja iz Društvenog doma sastanci Društva održavati će se
na novoj lokaciji  - Stari grad 5 Lovran.
Sastanci će se održavati i dalje petkom (zimsko računanje vremena u 19:00 h - ljetno računanje vremena u 20:00 h).
Prvi sastanak u novom prostoru održati će se 2.11.2018 u 19:00 h