P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Poziv na izbornu Skupštinu

Pozivaju se članovi Društva da se odazovu i sudjeluju u radu izborne Skupštine, koja će se održati 13.01.2023. u prostorijama  Galerije „Laurus“ u Lovranu, Trg slobode 14
sa početkom u 18,00 sati.          

PDF - Izborna Skupština PD Knezgrad - 2023