P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Radna akcija 2015

ČIŠĆENJE (poilišta „Kalac“ i staze „Put maruna“, te staze predviđene za pohod „Marunada 2015“)

Naše planinarsko Društvo, preuzelo je obvezu od HPS-a: održavanja, čišćenja i markiranja 23 planinarske staze,  uključujući - kratice, prilazne putove i spojnice u dužini 48,1 km. Ovog puta radna akcija izvedena je u nedjelju, 27. rujna, 2015. Na radnoj akciji sudjelovalo je 19 planinara i planinarki.

1)      Očišćeno je slijeseće područje – staza koja će biti prezentirana kao „put maruna“ te označena sa smjerokazima i pokaznim tablama o nasadima maruna. Staza vodi od Lignja (iza zgrade JUPP -Učka) po betonu do prvog „kalca“ (pojilišta). Od tu poučna staza počinje i vodi do drugog „kalca“. Dalje se ide jednom kružnom stazom – putem (Ivulići)  i ponovno dolazi slijedećeg „kalac“. Ukupna dužina pokazne staze je oko 800 metara.

Sve je to očišćeno a posebno unutrašnjost „kalca“ u kojem su rasla  veća stabla, godinama neočišćenog od materijala i granja i niskog raslinja. Posao je organiziran na način da smo se podijelili  u tri ekipe po šest ljudi – dvoje sa trimerima, jedan sa velikim škarama za sječu grana i graje, a ostali sa škarama, grabljama i kosirima. Kako je tko završavao svoj dio posla, tako se pridružio  ekipi koja je čistila kalac, obzirom da je tu bilo najviše posla.

 2)      U sklopu te akcije očišćena je staza predviđena za pohod „Marunada 2015“.

Dakle, Marija i Erik Rafaelli su dan ranije obnovili sve markacije i nastavili čistili Lužinski breg. Drugi dan (u nedjelju 27/9 su nastavili), a mi smo im se pridružili oko podneva te očistili: od Marovića – (Lokve na Maraviću) – do Špičićine (panoramski vidikovac nad Lovranskom Dragom). Zatim dolje na šumsku cestu  te gore sve do vrha Knezgrada. Sva površina vrha je pokošena i očišćena od granja i graje. Nažalost, klupe i stol koji su služili za odmor su toliko sagnjilili da više nisu za upotrebu. Ovdje nam je bila olakotna okolnost da nismo gubili vrijeme noseći alat jer nas je Panta đipom prebacivao sa pozicije na poziciju gdje se to moglo. Svi su se složili da je organizacija čišćenja na ovakav način pravi pristup, te na isti način organizirate slijedeće radne akcije. Nadamo se, da će  planinari koji dođu na Marunadu biti zadovoljni i bez neke primjedbe.

 3)      Sudjelovali su:

Zorzenon Silvano – trimer
Aničić Alen - trimer
Alkić Stevo (Panta) – prevozi – motorna pila
Kosmić Lili – škare  - grablje
Kosmić Adriano - trime 
Diraka Lori – škare - grablje
Diraka Dejan - trimer
Marčenić Ksenija - škare
Merčenić Franko - trimer
Marjanović Sara - škare
Šimac Branko – velika klješta – kosir (trimer u rezervi)
Šimac Branka - škare
Kirša Senka – škare - grablje
Brozan Roberta – škare
Konić Ilija – velika klješta
Konić Jasna - škare
Galović Dejan – motorna pila
Rafaelli Marija – markiranje - škare
Rafaelli Erik – markiranje

 4)      Nakon završene akcije blagovali smo u Lovranskoj konobi / Maneštra sa kobasicom i carskim mesom te jedno piće - cijena 40 kuna po osobi. Mogu reći jako dobro, ukusno i obilato.

Fotografije s radne akcije možete pogledati na linku u daleriji slika pod nazivom: R A D N  A K C I J A  2015.
 

Galerija slika - radna akcija 2015.

Branko Šimac