P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Planinarski putovi u RH

NazivOznakaDruštvoPlaninaDuljina (km)Vrijeme hoda (h:min)
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: JAVOR-ČEŠLJAKOVAČKI VIS 01.01.01R HPD Orahovica, Orahovica PAPUK 7.7 3:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: češljakovački vis – Jankovac 01.01.01S HPD Sokolovac, Požega PAPUK 5.3 1:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: ČEŠLJAKOVAČKI VIS – LAPJAK – JANKOVAC 01.01.01S1 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 15.4 5:45
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: JANKOVAC – KNEŽEVE VODE 01.01.01T HPD Bršljan-Jankovac, Osijek PAPUK 10 2:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: KNEŽEVE VODE – NOVO ZVEČEVO 01.01.01U HPD Zanatlija, Osijek PAPUK 4.4 2:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: NOVO ZVEČEVO – PETROV VRH 01.01.01V PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 26 8:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: PL.D.PETROV VRH-VELIKI JAVORNIK 01.01.01X PD Petrov vrh, DARUVAR PAPUK 15 4:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: VELIKI JAVORNIK-SELO ŠPANOVICA 01.01.01Y PD Psunj, Pakrac PAPUK 7 2:00
DARUVAR-PETROV VRH KROZ VINOGRADE 01.01.02 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 9.8 3:30
IZLETIŠTE TOPLICA-DOM PETROV VRH 01.01.03 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 0:00
IZLETIŠTE TOPLICA-PL.DOM PETROV VRH 01.01.04 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 3.3 1:15
SPOJNI PUT IZMEĐU 4 I 5 01.01.04A PD Petrov vrh, DARUVAR PAPUK 2 0:30
ŠKODINOVAC-DEBELO BRDO 01.01.05 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 10 3:45
ĐULOVAC-CRNI VRH 01.01.06 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 3:00
BIJELA-DOM PETROV VRH 01.01.07 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 2:00
VELIKI JAVORNIK-STARO ZVEČEVO 01.01.08 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 7:30
MEĐA-VRANI KAMEN 01.01.09 PD Petrov vrh, Daruvar PAPUK 5.5 2:00
VELIKA – DUBOČANKA – PL.D. JANKOVAC 01.01.12 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 7.5 2:30
DUBOKA – TRIŠNJICA – ANTUNOVAC 01.01.13 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 2.2 1:00
SPOJNI PUT TRI KRUŠKE 01.01.13A HPD Sokolovac, Požega PAPUK 0.9 0:20
SPOJNI PUT 01.01.13B HPD Sokolovac, Požega PAPUK 0.6 0:15
SPOJNI PUT 01.01.13C HPD Sokolovac, Požega PAPUK 0.4 0:10
ŠULEROV PUT 01.01.14 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 1.5 0:40
DUBOČANKA – TRI BORA 01.01.15 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 1.5 0:45
OMLADINSKA STAZA:VELIKA – KANIŠKA GLAVA 01.01.16 PD Mališćak, Velika PAPUK 5.8 2:15
JEZERCE – MAJEROVE LIVADE (kroz Talijanski jarak) 01.01.17 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 1 0:35
KAMENOLOM TISICA – PL.K. TRIŠNJICA 01.01.18 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 2.5 1:00
KAMENOLOM TISICA – LOPARNA 01.01.19 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 0.8 0:30
JEZERCE – TROMEĐA 01.01.20 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 0.8 0:30
MAJEROVE LIVADE – PUT NA TROMEĐU 01.01.21 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 1.4 0:40
JEZERCE – NEVOLJAŠ – ANĐINA KOLIBA – VOJNA CESTA 01.01.22 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 4.5 1:30
ORAHOVE VODE – PAPUK 01.01.23 PAPUK 0:00
VELIKA -IZVOR VELIČANKE – ORAHOVA VODA 01.01.24 HPD Sokolovac, Požega PAPUK 7.5 3:00
VELIKA – IVAČKA GLAVA 01.01.25 PD Mališćak, Velika PAPUK 8.6 3:00
VELIKA – TURJAK – PL.SKL. MALIŠČAK 01.01.26 PD Mališćak, Velika PAPUK 4 1:45
SPOJNI PUT OD 25 DO 26 KOD PL.SKL. MALIŠČAK 01.01.26A PD Mališćak, Velika PAPUK 0.1 0:05
SPOJNI PUT KOD PL.SKL.MALIŠĆAK 01.01.26B PD Mališćak, Velika PAPUK 0.42 0:20
VELIKA – BABJA PEĆ 01.01.27 PD Mališćak, Velika PAPUK
OD SOKOLINE PREKO GRADINE STAŽEMAN DO VRHA LIPOVCA 01.01.28 PD Mališćak, Velika PAPUK
SLATINSKI DRENOVAC-PL.D.JANKOVAC 01.01.29 HPD Zanatlija, Osijek PAPUK 5.3 1:45
SPOJNI PUT OD 29 DO 1 01.01.29A HPD Zanatlija, Osijek PAPUK 1.7 0:30
PUT PREKO SOKOLINE 01.01.30 HPD Bršljan-Jankovac, Osijek PAPUK 5.7 1:30
SPOJNI PUT OD 1 DO 30 01.01.30A HPD Zanatlija, Osijek PAPUK 1.1 0:20
SELO HUMLJANI – PL.D. JANKOVAC 01.01.31 HPD Bršljan-Jankovac, Osijek PAPUK 16 4:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: VUČJE GLAVE-BOROVIK 01.02.01Kdio1 PD Đakovo, Đakovo KRNDIJA 8 3:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT BOROVIK-VIGNJIŠTE 01.02.01Kdio2 PD Krndija, Našice KRNDIJA 7.8 3:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1L) VIGNJIŠTE-ŽP.LONDŽICA 01.02.01Ldio1 PD Krndija, Našice KRNDIJA 6.8 2:15
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT Ž.P.LONDŽICA-BEDEMGRAD 01.02.01Ldio2 PD Krndija, Našice KRNDIJA 8.6 2:15
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1M) LONČARSKI VIS-KOTA 528 01.02.01M HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 4.2 1:10
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1N) KOTA 528-DOBRA VODA 01.02.01N PD Krndija, Našice KRNDIJA 3.2 0:50
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1O)MEĐA-KAPOVAC 01.02.01O HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 3:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1P) DOBRA VODA-PETROV VRH 01.02.01P HPD Sokol, Feričanci KRNDIJA 4.2 1:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1R) PETROV VRH-JAVOR 01.02.01R HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 9 3:00
NAŠICE-KOLARIŠTE 01.02.02 PD Krndija, Našice KRNDIJA 15.5 4
NAŠICE-KRIŽANJE IZNAD CRNE KLADE 01.02.03 PD Krndija, Našice KRNDIJA 9.2 2:15
LONDŽICA-PAULINOVAC 01.02.04 PD Krndija, Našice KRNDIJA 6.6 1:30
STARI VODOVOD SEONA-KRIŽANJE ISPOD BEDEMGRADA 01.02.05 PD Krndija, Našice KRNDIJA 5.1 1:30
DOBRA VODA – STAKLANA 01.02.06 PD Krndija, Našice KRNDIJA 5.7 2:00
STAKLANA-KOTA 528 01.02.07 HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 4 1:30
PLANIN.KUĆA TIVANOVO-PJESKOVI 01.02.08 HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 4 1:30
PL.K. TIVANOVO – KRIŽANJE S PUTOM 8 01.02.09. HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 2 0:45
BABINA VODA – RAVNO BRDO – KRIŽANJE POD PETROVIM VRHOM 01.02.10 HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 3.5 1:15
TIVANOVO – SREDNJAK 01.02.11 HPD Sunovrat, Đurđenovac KRNDIJA 1.2 0:30
FERIČANCI-SREDNJAK 01.02.12 HPD Sokol, Feričanci KRNDIJA 4.6 1:15
FERIČANCI-ŠUMA HRASTOVAC 01.02.13 HPD Sokol, Feričanci KRNDIJA 0:00
FERIČANCI – PETROV VRH 01.02.14 HPD Sokol, Feričanci KRNDIJA 3:15
SPOJNI PUT OD RAZBIJENOG KOLA 01.02.14A PD Krndija, Našice KRNDIJA
PREKO VRLETINE 01.02.15 PD Krndija, Našice KRNDIJA 5 2:00
ORAHOVICA – ORAHOVIČKO JEZERO 01.02.16 HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 1:30
SPOJNI PUT ISPOD RUŽICE GRADA 01.02.16A KRNDIJA 0.7 0:15
ORAHOVICA – PL. KUĆA ŠAŠEVO 01.02.17 HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 11 2:45
ŠAŠEVO – VRH JAVOR 01.02.18 HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 1.5 1:00
ŠAŠEVO – KOTA 676 01.02.19 HPD Orahovica, Orahovica KRNDIJA 4.5 1:30
KUTJEVO – DOBRA VODA 01.02.20 HPD Vidim, Kutjevo KRNDIJA 4.6 1:30
KUTJEVO – TROMEĐA 01.02.21 HPD Vidim, Kutjevo KRNDIJA 9.5 2:30
LIPE – ROGIN KAMEN 01.02.21A HPD Vidim, Kutjevo KRNDIJA 0.6 0:15
KUTJEVO-IZVOR 01.02.22 HPD Vidim, Kutjevo KRNDIJA 6.5 2:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: SELO ŠPANOVICA-HAJDUČKA KOSA 01.03.01A1 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 11 3:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: OMANOVAC – BREZOVO POLJE 01.03.01A2 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 25 7:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT: BREZOVO POLJE – BAČIN DOL 01.03.01B HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 4:00
PAKRAC – DOM OMANOVAC-Fokina staza 01.03.02 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 2:30
PREDJEL BJELJAVINE – OMANOVAC 01.03.02A PD Psunj, Pakrac PSUNJ 0:30
FOKINA STAZA 01.03.03 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 3.1 1:15
IZVOR MARKOVAC 01.03.03A PD Psunj, Pakrac PSUNJ 1 0:30
TROMEĐA – PL.D. OMANOVAC 01_03_04 PD Duga, Rijeka PSUNJ 3.2 1:00
CVIJINA STAZA 01.03.05 PD Lipa, Lipik PSUNJ 0:50
UZ GREBEN OMANOVAC 01.03.06 PD Lipa, Lipik PSUNJ 3.1 1:15
POTOK ROGOLJICA-PL.D. OMANOVAC preko Planinaskog rta 01.03.07 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 3.7 1:20
VELIKA POLJANA – OMANOVAC 01.03.08 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 4.3 2:00
KOČANICA – HAJDUČKA KOSA preko Pjeskaša 01.03.09 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 2.2 0:45
PETKOVAČA – OŠTRENJAK 01.03.10 PD Psunj, Pakrac PSUNJ 4.7 1:45
VELIKA POLJANA – POD GREBENOM KAMENCA 01.03.11 PD Psunj, Pakrac PSUNJ
LIPIK – PL.D. OMANOVAC 01.03.12 PD Lipa, Lipik PSUNJ 8.4 2:30
SKENDEROVCI – IVANOVAC 01.03.13 PD Lipa, Lipik PSUNJ 3:00
IVANOVAC – DŽAKINA LIVADA 01.03.15 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 1:00
MUŠKI BUNAR – KRIŽANJE ZA N. GRADIŠKU 01.03.16 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ
CRNA MLAKA – DOBRA VODA 01.03.17 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 1.6 0:30
BREZOVO POLJE UZ POTOK ŠIBNJAK 01.03.18 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 6.6 2:15
BREZOVO POLJE PREKO GRADINE 01.03.19 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ
BREZOVO POLJE PREKO JASTREBINCA 01.03.20 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 3:30
NOVA GRADIŠKA – STRMAC 01.03.21 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 6:00
STRMAČKI PLANINARSKI PUTSTRMAC – STRMAC 01.03.22 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 2:30
IZVOR BJELOVAC – DOBRA VODA 01.03.22A HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 0:30
IZVOR BJELOVAC – RASTOVAC 01.03.22B HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 0:30
KRNDIJA 01.03.23 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ
STRMAC – VELJINA GLAVA 01.03.24 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 2:00
STRMAC – KAPETANICA 01.03.25 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 2:30
BREZOVO POLJE – JAVOROVICA 01.03.26 HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 2:45
MIJAČI – JAVOROVICA 01.03.27 PD Lipa, Lipik PSUNJ 2:30
NOVSKA – NOVSKO BRDO južni put 01.03.28 PD Zmajevac, Novska PSUNJ 12 3:30
NOVSKA – NOVSKO BRDO sjeverni put 01.03.29 PD Zmajevac, Novska PSUNJ 9.8 2:45
PSUNJSKI PLANINARSKI PUT (30A)
OMANOVAC-IVANOVAC
01.03.30A PD Psunj, Pakrac PSUNJ 2:00
PSUNJSKI PLANINARSKI PUT (30B)IVANOVAC-BREZOVO POLJE 01.03.30B HPD Strmac, Nova Gradiška PSUNJ 00:00
PSUNJSKI PLANINARSKI PUT (30C)
BREZOVO POLJE-OMANOVAC
01.03.30C PD Psunj, Pakrac PSUNJ 00:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1E)BRODSKI DRENOVAC-PLJUSKARA 01.04.01E dio1 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 23.5 8:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1E) BRODSKI PLJUSKARA-ČARDAK 01.04.01E dio2 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 26.5 9:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1F)ČARDAK-IZVOR BAZOVAC 01.04.01F HPD Tikvica, Županja DILJ GORA 4.2 1:10
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1G)IZVOR BAZOVAC-VRGANJ-SPOMENI 01.04.01G HPD Grac, Cerna DILJ GORA 4.7 1:30
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1H)SPOMENIK-VUČJE GLAVE 01.04.01H HPD Dirov brijeg, Vinkovci DILJ GORA 3.6 1:30
SLAV. BROD – PL.D.ĐURO PILAR 01.04.02 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 4.1 1:10
SOKOLOVAC-PLJUSKARA 01.04.03 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 5 1:15
KOŠAREVAC-SV.PETKA 01.04.04 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 0.92 0:20
SEDLO IZMEĐU VRHA GRBAVKA I VIDAKOVOG BRDA-PAPA HRAST 01.04.05 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 2.9 0:45
PLANINARSKI PUT GARDUN Ist. Dilj 01.04.06 HPD Tikvica, Županja DILJ GORA 9.8 4:00
PLJUSKARA-ČARDAK 01.04.07 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 19 7:00
VRHOVINA-ČARDAK (Istočni Dilj) 01.04.08 HPD Dirov brijeg, Vinkovci DILJ GORA 6.6 1:45
MATKOVIĆ MALA – KRIŽANJE SA 7 ZA SOVSKO JEZ. 01.04.09 PD Dilj gora, Slavonski Brod DILJ GORA 2.3 0:45
GARČIN-GRABOVAC (Istočni Dilj) 01.04.10 HPD Tikvica, Županja DILJ GORA 7 1:45
BUK – VRH DEGMAN 01.04.11 HPD Klikun, Pleternica DILJ GORA 12.3 3:30
PAPA HRAST – CINKOVAC 01.04.13 HPD Klikun, Pleternica DILJ GORA 3.4 1:20
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1C)
BAČIN DOL-MAKSIMOV HRAST
01.05.01C HPD Strmac, Nova Gradiška POŽEŠKA GORA 16.2 5:00
SLAVONSKI PLANINARSKI PUT (1D)MAKSIMOV HRAST-BROD.DRENOVAC 01.05.01D HPD Klikun, Pleternica POŽEŠKA GORA 26 7:00
VLADISOVO – MAKSIMOV HRAST 01.05.02 HPD Strmac, Nova Gradiška POŽEŠKA GORA 5 1:45
BRESTOVAC – VRH KAMEN 01.05.03 HPD Sokolovac, Požega POŽEŠKA GORA 6 1:45
DOLAČKI GRAD 01.05.04 HPD Sokolovac, Požega POŽEŠKA GORA 2.3 1:00
POŽEGA – VRHOVAČKI GRAD 01.05.05 HPD Sokolovac, Požega POŽEŠKA GORA 5.4 1:45
MARTINJSKI PUT (2.DIO) 01.05.06 HPD Sokolovac, Požega POŽEŠKA GORA 5 1:45
NA VRH KOBILE 01.05.07 HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega POŽEŠKA GORA 0.85 0:15
PLETERNICA – ŠABANOV ORAH 01.05.08 HPD Klikun, Pleternica POŽEŠKA GORA 1.5 4:00
TROMEĐA – KLIKUN 01.05.09 HPD Klikun, Pleternica POŽEŠKA GORA 0:00
KLAŠNICE – PRNJAVOR 01.05.10 HPD Klikun, Pleternica POŽEŠKA GORA 3.3 1:00
VIŠKOVCI – TROMEĐA 01.05.11 HPD Klikun, Pleternica POŽEŠKA GORA 2.4 0:45
STARCI – MAKSIMOV HRAST 01.05.12 HPD Strmac, Nova Gradiška POŽEŠKA GORA 5.3 1:30
STARO PETROVO SELO-STARCI 01.05.12A HPD Strmac, Nova Gradiška POŽEŠKA GORA 2.7 0:40
PILJANA – DOLAČKI GRAD 01.05.13 HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega POŽEŠKA GORA 2.5 0:30
Gornja Vrbova – Tromeđa 01.05.14 HPD Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Požega POŽEŠKA GORA 1.5 0:20
POPOVAČA – PL.KUĆA MOSLAVAČKA SLATINA 02.01.01 HPD Jelengrad, Kutina MOSLAVAČKA GORA 2:30
Pl. K. MOSLAVAČKA SLATINA – JELENGRAD 02.01.02 HPD Jelengrad, Kutina MOSLAVAČKA GORA 1:15
PL.K. MOSLAVAČKA SLATINA – KRIŽANJE S 2 02.01.03 HPD Jelengrad, Kutina MOSLAVAČKA GORA 0:0
KRIŽANJE POD JELENGRADOM – KOŠUTA GRAD 02.01.04 HPD Jelengrad, Kutina MOSLAVAČKA GORA 0:45
KRUŽNI PUT PO MOSLAVAČKOJ GORI 02.01.05 PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 20 5:15
KRUŽNI PUT PO MOSLAVAČKOJ GORI 02.01.05A PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 2 0:45
KRUŽNI PUT PO MOSLAVAČKOJ GORI 02.01.05B PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 4.8 2:45
KRUŽNI PUT PO MOSLAVAČKOJ GORI 02.01.05C PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 3.2 1:20
KRUŽNI PUT PO MOSLAVAČKOJ GORI 02.01.05D PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 4.7 1:45
GORNJA JELENSKA – POD KOLČENICOM 02.01.06 PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 1.8 0:45
KRAJIŠKA KUTINICA – VIS 02.01.07 PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 3.2 1:30
PODGARIĆ-GARIĆ GRAD 02_01_08 PD Yeti, Kutina MOSLAVAČKA GORA 1.3 0:20
KOPRIVNIČKI PLAN. PUT 02.02.01 HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 28.5 7:15
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1A 02.02.01A HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 9.5 2:45
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1B 02.02.01B HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 4 1:00
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1C 02.02.01C HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 5.3 1:20
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1D 02.02.01D HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 3.3 1:00
KOPRIVNIČKI PLANINARSKI PUT 1E 02.02.01E HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 6.2 1:40
RASINJA ž.p.- PL.K. RUDI JURIĆ 02.02.02 HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 8 1:00
KUNOVEC-SUBOTICA ž.p. – PODRAVSKA SUBOTICA 02.02.03 HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 2 0:30
BREGI ž.p.-GLOGOVICA 02.02.04 HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 2.2 0:30
PL.K. RUDI JURIĆ – PL.D. KALNIK 02.02.05 HPD Bilo, Koprivnica BILOGORA 32 7:00
BILOGORSKIM STAZAMA 02.02.06 HPD Bilogora, Bjelovar BILOGORA 11.5 3:15
BJELOVAR-PL.D. KAMENITOVAC 02.02.07 HPD Bilogora, Bjelovar BILOGORA 9.8 2:15
VELIKO TROJSTVO-PL.D. KAMENITOVAC 02.02.08 HPD Bilogora, Bjelovar BILOGORA 3.4 1:00
KRIŽANJE SA 6C – PL.D. KAMENITOVAC 02.02.09 HPD Bilogora, Bjelovar BILOGORA 0:00
MOŽĐENEC-DOM NA KLANIKU 03.01.01 PD Kalnik, Križevci KALNIK 11.3 03:30
KAMENOLOM LJUBEŠČICA-DOM NA KALNKU 03.01.02 PD Kalnik, Križevci KALNIK 5.7 02:00
PREGRADA – VRH KUNA GORE 03.04.01 HPD Kuna gora, Pregrada HRVATSKO ZAGORJE 2.4 1:00
IZVOR UZ A.C.PREGRADA-HUM NA SUTLI – KUNA GORA 03.04.02 HPD Kuna gora, Pregrada HRVATSKO ZAGORJE 3.5 1:15
KRIŽANJE NEDALEKO PL.K. – VELIKI TABOR 03.04.03 HPD Kuna gora, Pregrada HRVATSKO ZAGORJE 13 4:30
RESTORAN GREŠNA GORICA-KRIŽANJE ISPOD VELIKOG TABORA 03.04.04 HPD Kuna gora, Pregrada HRVATSKO ZAGORJE 0.5 0:10
KRAPINA (TEP)-RUDNIK-DOM-SUŠEC 03.07.01 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 4.8 02:05
STRAHINJE – JELENSKA PEĆINA -KRIŽANJE PRIJE PL.K. NA STRAHINJČICI 03.07.02 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE
SPOJ 03.07.02A PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 650 0:15
ŽUTNICA-PL.K. NA STRAHINJČICI 03.07.03 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 5.8 3:00
PL.K.NA STRAHINJČICI-VRH SUŠEC 03.07.04 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 1.6 0:45
KRAPINA (DOLIĆI)- SUŠEC PO KAJBUMŠČAKOVOM PUTU 03.07.05 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 10 3:30
PRIJEVOJ-VRH SEKOLJE 03.07.06 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE
GORNJE JESENJE – PL.K. NA STRAHINJČICI 03.07.07 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE
GORNJE JESENJE-TRAKOŠČAN 03.07.08 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 10 3:30
GORNJE JESENJE-GORNJI MACELJ 03.07.09 PD Strahinjčica, Krapina HRVATSKO ZAGORJE 9.5 3:30
KRAPINSKE TOPLICE-ZABOK 03.10.01 PD Zagorske steze, Zabok HRVATSKO ZAGORJE 14.5 05:00
PODSUSED-KAMENI SVATI 04.01AA HPD Zaprešić, Zaprešić MEDVEDNICA 12.8 4:30
KAMENI SVATI-GLAVICA 04.01AB PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 12.8 4:30
SPOJNI PUT GLAVICA-PONIKVE (cestom) 04.01AC PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 1.1 0:20
GLAVICA-GRAFIČAR 04.01B PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 10 3:30
GRAFIČAR-KRALJIČIN ZDENAC 04.01C PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 2.5 0:50
KRALJIČIN ZDENAC-SLJEME(VRH) 04.01D PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 3.3 1:30
SLJEME-PUNTIJARKA 04.01E PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 3.4 1:15
PUNTIJARKA-VUGROVEC-ĐURĐEKOVEC 04.01F PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 22 7:30
BIZEK-GLAVICA 04.02 PD Kailaš, Zagreb MEDVEDNICA 3.3 1:00
KAMENOLOM-KRIŽEVŠČAK 04.02A PD Kailaš, Zagreb MEDVEDNICA 1.9 0:40
KAMENOLOM BIZEK-IZMEĐU VETERNICE I GLAVICE 04.02B PD Vrapče, Zagreb MEDVEDNICA 1.5 0:30
GORNJI STENJEVEC-DOM GLAVICA 04.03 HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 1.5 0:40
GORNJI STENJEVEC-ISPOD DOMA GLAVICA 04.03A HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 1.3 0:25
GORNJE VRAPČE-KRIŽANJE PRIJE SLAPA SOPOT 04.04 PD Vrapče, Zagreb MEDVEDNICA 4.2 1:45
DO SLAPA DRUŽINEC 04.04A PD Vrapče, Zagreb MEDVEDNICA 0.3 0:05
GORNJE VRAPČE-PUT OD GLAVICE ZA KAMENE SVATE 04.05 PD Vrapče, Zagreb MEDVEDNICA 5.2 2:00
PONIKVE-PODBJELKA 04.06 PD Croatia Airlines, Zagreb MEDVEDNICA 2.3 0:45
JABLANOVEC-PL.K. KAMENI SVATI 04.07A PD Susedgrad, Podsused MEDVEDNICA 2.6 0:50
IVANEC BISTRANSKI – OBRONAK BRDA ZAKIČNICE 04.07B PD Susedgrad, Podsused MEDVEDNICA 2.1 0:50
PLAN.K. KAMENI SVATI – VIDIKOVAC KAMENI SVATI 04.07C PD Susedgrad, Podsused MEDVEDNICA 0.3 0:10
LEŠČINA-DOM GRAFIČAR 04.08 PD Grafičar, Zagreb MEDVEDNICA 6.2 1:45
MIKULIĆI-DOM RISNJAK 04.09 PD Risnjak, Zagreb MEDVEDNICA 3.8 1:00
GORNJE VRAPČE-MIKULIČKA GORA 04.10 PD Vrapče, Zagreb MEDVEDNICA 4.6 1:40
GLOG-PUT RISNJAK/GRAFIČAR 04.11 HPK Vučje Bratstvo, Zagreb MEDVEDNICA 2.5 1:00
TUŠKANAC,DUBRAVKIN PUT-ŠESTINE 04.12A PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 5.1 1:30
ŠESTINE-TOMISLAVOV DOM 04.12B PD Industrogradnja, Zagreb MEDVEDNICA 6.2 1:45
ŠESTINE-KRALJIČIN ZDENAC 04.13 PD Velika Gorica, Velika Gorica MEDVEDNICA 3.2 1:00
GRAČANI-DOM ŽELJEZNIČAR 04.14 PD Šumar, Zagreb MEDVEDNICA 6.3 2:15
ADOLFOVAC-ISPOD GORNJE POSTAJE ŽIČARE 04.15 HPD Vihor, Zagreb MEDVEDNICA 2.3 1:30
DEVETI KOLOMETAR-RUŠEVSKI BREG 04.16A PD Šumar, Zagreb MEDVEDNICA 3.1 1:00
GORNJI MRZLJAK-RUŠEVSKI BREG 04.16B HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 1.6 0:40
PRIJE TUNELA-DO LEUSTEKOVOG PUTA 04.17 PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb MEDVEDNICA 1.3 0:30
DOLJE-PUNTIJARKA 04.18 HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 6 2:15
ŽIČARA (DONJA POSTAJA)-PUNTIJARKA 04.19 HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 4.4 1:45
BAČUN-NJIVICE 04.20A PED Planinčice, Zagreb MEDVEDNICA 6.7 2:30
NJIVICE-NUNJKA 04.20B HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 6.7 2:30
DANJKA-BRDO PUNTIJARKA 04.21 HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 1.7 0:30
ŠUMAREV GROB-SPOJ PUNTIJARKE I DANJKE 04.21A HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 0.83 0:15
MARKUŠEVEC-IZNAD DONJEG MRZLJAKA 04.22 HPD Sveti Šimun, Zagreb MEDVEDNICA 4.8 1:30
GORNJA TRNAVA-MADŽAROV BREG 04.23 HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 6.5 2:15
ORNJAK-SPOJNI PUT HUNJKA/GORŠČICA 04.23A HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 0.33 0:10
VIDOVEC-KRIŽNI HRAST 04.24 HPD Pečovje, Zagreb MEDVEDNICA 4.2 1:30
VIDOVEC-GORŠČICA 04.25 HPD Pečovje, Zagreb MEDVEDNICA 5.1 2:00
DOM GRAFIČAR-ČINOVNIČKO SEDLO 04.26A PD Grafičar, Zagreb MEDVEDNICA 4.9 1:45
ČINOVNIČKO SEDLO-GREBEN PRIJE HUNJKE 04.26B PD Naftaplin, Zagreb MEDVEDNICA 4.9 1:45
VIDOVEC-ROČIĆA SJENOKOŠE 04.27 PD Medveščak, Zagreb MEDVEDNICA 5.1 2:15
ČUČERJE-KOŠČENIĆEV BREG 04.28 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 2.6 0:45
HUKMANI (ČUČERJE)-ROG 04.29 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 4.3 1:30
ČUČERJE-PULANA BRDO 04.30 PD INA Bjelolasica, Zagreb MEDVEDNICA 3.4 1:00
DONJA PLANINA-LIVADA POD VRHOM LIPA 04.31 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 2.3 1:00
ROG-VELIKA PEĆ 04.32 PDS Velebit, Zagreb MEDVEDNICA 0.58 0:15
ROČIĆA SJENOKOŠE-LAZ 04.33 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 6.3 2:10
SELO SLANI POTOK-TEPČINA ŠPICA 04.34 PD Industrogradnja, Zagreb MEDVEDNICA 4.6 1:45
GORNJA STUBICA-MALA ČREŠNJA (LEŠČICA) 04.35 HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 8.8 3:45
KRIŽNA JELA-MALA ČREŠNJA (LEŠČICA) 04.35A HPD Pečovje, Zagreb MEDVEDNICA 1 0:20
PILANA BLIZNEC-BAČUNSKO SEDLO 04.36 HPD Zagreb-Matica, Zagreb MEDVEDNICA 0.43 0:30
DONJA STUBICA-KUĆA LOJZEKOV IZVOR 04.37 PD Stubičan, Donja Stubica MEDVEDNICA 5.7 2:15
ŠUMA TISOVAC-KULMERICA 04.37A PD Runolist, Oroslavje MEDVEDNICA 2.4 0:45
KAPELŠČAK-VELIKA ČREŠNJA 04.38 PD Stubaki, Stubičke Toplice MEDVEDNICA 8.2 2:45
STUBIČKE TOPLICE-ČINOVNIČKO SEDLO 04.39 HPD Željezničar, Zagreb MEDVEDNICA 11.8 4:30
ŽENSKO SEDLO-KOD KRIŽA 04.40 UP Dalekovod, Zagreb MEDVEDNICA 4.7 1:45
SRNEC-BISTRANSKO SEDLO 04.41 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb MEDVEDNICA 7.6 2:15
GORNJA BISTRA-ČINOVNIČKO SEDLO 04.42 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb MEDVEDNICA 5.3 2:00
VRBANOV BREG-MIĆINO VRELO 04.43 HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 0.8 0:20
PL.K.HUNJKA-TOMISLAVOV DOM 04.44 HPD Zanatlija, Zagreb MEDVEDNICA 3.2 1:00
DONJA POSTAJA SKIJAŠKE ŽIČARE-FRANCUSKI RUDNICI 04.45 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb MEDVEDNICA 00:00
GORNJA BISTRA-FALAT 04.46 PD Risnjak, Zagreb MEDVEDNICA 7.1 2:00
SELO VRH (LAZ)-ZELINA 04.47 PD HP i HT Sljeme, Zagreb MEDVEDNICA 16.4 5:00
KRALJEV HRAST-KOZELIN 04.47A HPD Pečovje, Zagreb MEDVEDNICA 0.94 0:25
KRALJIČIN ZDENAC-BRDO CER 04.48 PD Velika Gorica, Velika Gorica MEDVEDNICA 2.2 1:00
KRALJEV VRH-ERBEROV PUT 04.49 PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb MEDVEDNICA 5.7 2:10
MIKULIĆI-VELIKI PLAZUR 04.50 HPD Kapela, Zagreb MEDVEDNICA 3.1 1:10
GRAČANI-TUSTI VRH 04.51 HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 2.3 1:10
BEŠIĆEVA RAVAN-SPOJ S PUTOM BR. 57 04.51A HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 0.274 0:05
ŠESTINE-VRH SLJEME 04.52 HPD Pliva, Zagreb MEDVEDNICA 6 2:40
SPOJNI PUT 52 I 55 04.52A HPD Pliva, Zagreb MEDVEDNICA 0.4 0:10
GORNJE ČUČERJE-LOVAČKI DOM KOD VEJALNICE 04.53 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 1.4 0:30
GORNJE VRAPČE-RISNJAK 04.54 PD Panj, Zagreb MEDVEDNICA 4.8 01:45
GRAČANI-BRESTOVAC 04.55 PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb MEDVEDNICA 5.8 2:30
SPOJNI PUT OD 55 DO 55 04.55A PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb MEDVEDNICA 1.6 0:30
MARKUŠEVEC-VIDOVEC 04.56 HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 2.9 0:50
GRAČANI-SPOJ NA PUT KRALJEVEC SLJEME 04.57 PK Hrvatskog liječničkog zbora, Zagreb MEDVEDNICA 4.3 1:30
SESVETE-SPOJ NA PUT IZMEĐU GORANCA I ČUČERJA 04.58 HPD Lipa, Sesvete MEDVEDNICA 10.1 3:15
DOTRŠČINA-BAČUN 04.59 PED Planinčice, Zagreb MEDVEDNICA 4.1 1:30
BLAGUŠA-GROHOT VRH 04.60 HPD Blagus, Kašina MEDVEDNICA 3.7 1:30
BLAGUŠA-GROHOT KUĆA 04.61 HPD Blagus, Kašina MEDVEDNICA 3.8 1:15
SPOJNI PUT MARIJA BISTRICA/LAZ-GROHOT 04.62 HPD Blagus, Kašina MEDVEDNICA 3.4 1:15
PODGORJE BISTRIČKO,KAPELA SV.LADISLAVA-KUŠTI 04.63A PD Grohot, Marija Bistrica MEDVEDNICA 4.7 3:30
KUŠTI-TEPČINA ŠPICA 04.63B HPD Stanko Kempny, Zagreb MEDVEDNICA 6.6 3:30
SPOJNI PUT GORNJA KAŠINA-LAZ – BLAGUŠINA 04.64 HPD Blagus, Kašina MEDVEDNICA 5.5 2:00
LAZ-KUŠTI 04.65 PD Grohot, Marija Bistrica MEDVEDNICA 1.1 0:20
MARIJA BISTRICA-PODGORJE-LAZ 04.66 PD Grohot, Marija Bistrica MEDVEDNICA 2 0:40
PODGORJE BISTRIČKO-KLADEŠČICA 04.67 PD Grohot, Marija Bistrica MEDVEDNICA 6.4 2:30
POLJANICA-LAPORJE 04.68 UP Dalekovod, Zagreb MEDVEDNICA 3.1 1:15
MARKUŠEVEC-HUNJKA 04.69 HPD Sveti Šimun, Zagreb MEDVEDNICA 7.3 2:30
MARKUŠEVEC-JORDANIĆI 04.70 HPD Sveti Šimun, Zagreb MEDVEDNICA
GORNJA STUBICA-BEDEKOVČINA 04.71 MEDVEDNICA 00:00
MORAVČE-IZVOR ZDENČAC 04.72 HPD Pečovje, Zagreb MEDVEDNICA 5.4 1:45
SAMOBOR – OKIĆ 05.01 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 8.5 2:15
GALGOVO – OKIĆ 05.02 PDS Velebit, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 4.8 1:30
SV. MARTIN – OKIĆ 05.04 HPD Kapela, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 3.9 1:15
RUDE – PLEŠIVICA 05.05 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 3.8 1:40
GORNJE RUDE – POLJANICE 05.07 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 3.7 1:40
BUKOVJE-POLJANICE 05.07A HPD Zagreb-Matica, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 1.1 0:20
NOVO SELO – OKIĆ 05.08 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 2 0:45
POPOV DOL – PLEŠIVICA 05.09 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 3.5 1:50
STRMA STAZA POPOV DOLSKA PEĆINA 05.09A HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 0.8 0:30
PL. BREZNIK – POLJANICE 05.10 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 8.7 3:00
STAZA NA OKIĆGRAD 05.11 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 0.5 0:15
OKIĆ – PLEŠIVICA 05.12 PDS Velebit, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 2.4 0:40
ŽOHAROV KLINČANI PUT 05.13 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.44 0:30
SPOJ PUTOVA 13 I 17 05.13A HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.06 0:05
POLJANICE – PLEŠIVICA 05.14 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 1.5 0:40
POLJANICE-GAJEV KAMEN OKOLNI PUT 05.15 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 0.9 0:25
POLJANICE-GAJEV KAMEN GREBENOM 05.16 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 1.1 0:30
DRAGOJLINA STAZA 05.17 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.32 0:30
SAMOBOR – VELIKI DOL 05.21 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 7.6 2:00
RUDE – VELIKI ČRNEC – POZORIN 05.22 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 3.3 1:40
SMEROVIŠĆE – VELIKI DOL 05.23 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 2.8 0:45
SPOJ S PUTOM 26 – SEDLO ISPOD VELIKOG ČRNCA 05.24 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.46 0:15
ŠOIĆEVA KUĆA – HOFMANOV PUT 05.25 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 3.2 1:00
RUDE – VELIKI DOL 05.26 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 2.6 0:50
VELIKI DOL – OŠTRC 05.27 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 1.2 0:20
RUDE – OŠTRC 05.28 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 2 1:00
VELIKI DOL-OŠTRC (HOFMANOV PUT) 05.30 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 1.1 0:30
ŠOIĆEVA KUĆA – OŠTRC 05.31 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 2.3 1:20
BRASLOVJE – OŠTRC 05.32 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 1.5 1:00
PREKRIŽJE – OŠTRC 05.33 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 3.8 1:15
SPOJI PUT 33 I 36A 05.33A HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.451 0:10
POLJANICE – BELI BREG 05.34 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 4.6 1:00
SOPOTI – STRAŽNIK 05.35 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 1.8 1:00
BELI BREG – VELIKA VRATA 05.36A HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 2.5 0:40
PRESEKA – BELI BREG 05.36B HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 1.2 0:20
DOM OŠTRC – VRH OŠTRC 05.37 HPD Željezničar, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 0.25 0:10
SAMOBOR-GRGOSOVA ŠPILJA 05.41 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 5.7 1:15
SAMOBOR (HAMOR) – SLANI DOL 05.42 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 4.6 1:30
SMEROVIŠĆE – SLANI DOL 05.44 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 1.5 0:45
GRGOSOVA ŠPILJA-SLANI DOL 05.45 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 7.1 2:00
SLANI DOL – GOSTINJAC SV. BERNARD 05.46 Sveti Bernard, Samobor SAMOBORSKO GORJE 4.3 01:30
SMEROVIŠĆE – CERINSKI VIR 05.47 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 4.1 2:00
SPOJNI PUT 40 i 54 05.47A HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 0.5 0:10
ŠOIĆEVA KUĆA – JAPETIĆ 05.48 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 6 1:30
SLANI DOL – NORŠIĆ SELO 05.49 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 6.8 2:15
ŠOIĆ. KUĆA-VELIKA VRATA 05.50A HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 2.7 0:50
VELIKA VRATA – ŽITNICA 05.50B HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 1.2 0:40
JASTREBARSKO – ŽITNICA 05.51 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 9.1 2:45
KORETIĆI – JARUŠJE 05.52 PK Scout, Samobor SAMOBORSKO GORJE 7 2:15
SV. JANA – ŽITNICA 05.53 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 4.1 1:30
NORŠIĆ SELO – KATIN KRČ 05.54 HPD Japetić, Samobor SAMOBORSKO GORJE 5.8 1:30
DRAGA – ŽITNICA 05.55 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 4.1 1:30
ŽITNICA-JAPETIĆ 05.56 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko SAMOBORSKO GORJE 0.9 0:15
ŠOIĆEVA KUĆA – SV.BERNARD 05.57 Sveti Bernard, Samobor SAMOBORSKO GORJE 3.6 1:00
DRAGONOŠ – ZEČAK 05.58 PK Scout, Samobor SAMOBORSKO GORJE 6.4 2:30
VELIKI LOVNIK 05.59 Sveti Bernard, Samobor SAMOBORSKO GORJE 0.87 00:20
GRDANJCI – VIŠNJEVEC – KRIŽIĆ 05.61 HPD Pliva, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 6.1 1:45
GRDANJCI – NORŠIĆ SELO 05.62 HPD Zanatlija, Zagreb SAMOBORSKO GORJE 7.3 2:30
OSREDEK – BEDER 05.64 PK Scout, Samobor SAMOBORSKO GORJE 6.7 2:30
KORETIĆI – NORŠIĆ SELO 05.65 PK Scout, Samobor SAMOBORSKO GORJE 2.5 1:00
NORŠIĆ SELO – N. PLEŠIVICA 05.67 PK Scout, Samobor SAMOBORSKO GORJE 1 0:20
GABROVICA – KRAVLJAK 06.01 HPD Vihor, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 5.2 2:00
OSREDEK – STOJDRAGA 06.02 PK Scout, Samobor ŽUMBERAČKA GORA 1.7 1:00
KRAVLJAK – POKLEK 06.03 HPD Vihor, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 3 1:00
KRAVLJAK – STOJDRAGA 06.04 Sveti Bernard, Samobor ŽUMBERAČKA GORA 3.2 1:00
KORETIĆI – KRAVLJAK 06.05 ŽUMBERAČKA GORA 3.8 1:00
KORETIĆI – POKLEK 06.06 PK Scout, Samobor ŽUMBERAČKA GORA 6.9 2:30
KORETIĆI – GORNJA VAS 06.07 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 8.7 2:40
ŠIMRAKI – ZEČAK 06.08 PK Scout, Samobor ŽUMBERAČKA GORA 5.1 1:30
VIŠOŠEVIĆ MLIN – LA VERNA 06.11 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko ŽUMBERAČKA GORA 2.8 1:30
SVETOJANSKE TOP. – BRAJKA 06.12 HPD Stanko Kempny, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 6.3 2:30
SLAVETIĆ – TIHOČAJ 06.13 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 7 2:00
VRANJAČKI SLAP – TIHOČAJ 06.14 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 10 2:30
TIHOČAJ-ZEČAK 06.15 HPD Stanko Kempny, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 1.2 0:30
SLAP BRISALO – ZEČAK 06.16 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko ŽUMBERAČKA GORA 6.3 2:20
MEDVEN DRAGA – BRISALO 06.17 HPD Jastrebarsko, Jastrebarsko ŽUMBERAČKA GORA 6.8 2:00
BRISALO – KALJE 06.18 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 5.6 2:00
BERNARDIĆI – KALJE 06.19 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 5.3 1:30
BERNARDIĆI – SOPOT SLAP 06.20 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 7.1 2:15
GORNJA VAS – JEČMIŠTE 06.21 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 4.8 1:45
VODICE – JEČMIŠTE 06.23 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 4.3 1:30
SOŠICE – VODICE 06.24 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 2.1 0:45
SOŠICE – BOIĆI – SV. GERA 06.26 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 8.1 2:15
VODICE – BOLJARA 06.27 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 2.2 0:40
SOPOT SLAP-PLIJEŠ 06.28 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 3.6 1:20
VODICE – MALIČEV KRČ 06.29 PD Dubovac, Karlovac ŽUMBERAČKA GORA 7.4 2:00
ODVOJAK NA KOTU 1006 06.30 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 0.22 0:10
SOŠICE – SEKULIĆI 06.31 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 7.9 2:15
SEKULIĆI – SV. GERA 06.32 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 5.5 1:15
SEKULIĆI-SPOJ S PUTOM ZA SOŠICE 06.34 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 3.7 2:00
ZELENI VIR – SUŠICA 06.35 PŠK Trešnjevka-Monter, Zagreb ŽUMBERAČKA GORA 0.7 0:15
KARLOVAC – KALVARIJA 07.01.01 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:30
DUBOVAC – KALVARIJA 07.01.02 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 0:50
MALA JELSA – KALVARIJA 07.01.03 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 0:15
STATIVE – KALVARIJA 07.01.04 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 0:40
MRZLO POLJE – VUČJAK 07.01.05 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
MOKRICE – KOZJAČA 07.01.06 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
ŠVARČA (A.P.) – KOZJAČA 07.01.07 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 0:50
VUČJAK – STATIVE 07.01.08 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
MOKRICE – KOZJAČA 07.01.09 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
DONJE POKUPLJE-ZADOBARJE 07.01.10 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
STATIVE – HRAŠĆE 07.01.11 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 3:00
HRAŠĆE – VODENICA 07.01.12 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
OZALJ – VODENICA 07.01.13 PD Dubovac, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
BRLOG – VODENICA 07.01.14 PD Vrlovka, Kamanje KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
OZALJ – BREZNIK 07.01.15 KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
DUGA RESA – VINICA 07.01.16 HPD Vinica, Duga Resa KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
MRZLO POLJE – VINICA 07.01.17 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
BELAJSKE POLJICE – VINICA 07.01.18 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
BELAJSKE POLJICE – TURANJ 07.01.19 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
BEL. POLJICE – MARTINŠČAK 07.01.20 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
G. VELEMERIĆ – MARTINŠČAK 07.01.21 HPD Martinšćak, Karlovac KARLOVAČKO PODRUČJE 0:30
PETRINJA – CEPELIŠ 07.02.01 HPD Sisak, Sisak KARLOVAČKO PODRUČJE 3:00
HRASTOVICA – CEPELIŠ 07.02.02 HPD Sisak, Sisak KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
G. BAČUGA – CEPELIŠ 07.02.03 HPD Sisak, Sisak KARLOVAČKO PODRUČJE 1:30
MULJAVA – MAGARČEVAC 07.03.01 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 3:00
MULJAVA – MAGARČEVAC 07.03.02 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 1:20
MULJAVA – MALI PETROVAC 07.03.03 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 2:00
MULJAVA – RIMSKI PUT 07.03.04 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 0:30
V. PETROVAC – KRALJEV GROB 07.03.05 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 0:45
V. PETROVAC – KRALJEV GROB 07.03.06 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 0:25
M. PETROVAC – V. VELEBIT 07.03.07 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 1:10
KAMENICA – ČAVIĆ BRDO 07.03.08 PD Šumar, Zagreb KARLOVAČKO PODRUČJE 1:00
TUK-JANJČARICA 08.02.01 HPD Bijele stijene, Mrkopalj BJELOLASICA 00:00
MRKOPALJ-MAJ 08.02.02 HPD Bijele stijene, Mrkopalj BJELOLASICA 00:00
MATIĆ POLJANA-MAJ 08.02.03 HPD Bijele stijene, Mrkopalj BJELOLASICA 00:00
BEGOVA STAZA (13 km)-SAMARSKE STIJENE 08.03.01 HPD Bijele stijene, Mrkopalj SAMARSKE STIJENE 00:00
MRKOPALJSKI PLANINARSKI PUT 08.03.02 HPD Bijele stijene, Mrkopalj SAMARSKE STIJENE 00:00
VRATA-BURNI BITORAJ 08.12.01 HPD Bitoraj, Zagreb GORSKI KOTAR južni dio 00:00
MATULJI – Ž.P. RUKAVAC 10.00.10 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 2.4 0:45
Ž.P. RUKAVAC – BELJAČ 10.00.11 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 3.5 1:45
BELJAČ – ČRNI VRH 10.00.12 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 4.2 1:30
ČRNI VRH – VODIČKA GRIŽA 10.00.13 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 4.8 1:30
KADIČKI VRH 10.00.14 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 2.4 1:00
VODIČKA GRIŽA – ŠIJA VRH (Gomila) 10.00.15 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.5 0:40
LISINA – ŠIJA VRH (Gomila) 10.00.16 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.5 0:30
LISINA OD BIVŠEG PL.D. LISINA 10.00.17 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 2.9 1:30
Ž.P. RUKAVAC – BIVŠI PL.D. LISINA 10.00.18 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 7.2 2:15
MATULJI, KRAJ LISINSKOG PUTA 10.00.19 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.6 0:15
ŠIJA VRH (Gomila) IZ PRAVCA ORLJAKA 10.00.21 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 3.8 1:15
OŠTRI VRH 10.00.22 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1 0:30
ŠIJA VRH (Gomila) IZ PRAVCA KORITA 10.00.23 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 2 0:50
VODIČKA GRIŽA IZ PRAVCA PLANIKA 10.00.24 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.9 0:40
LISINSKI PUT, ZAPADNA POPREČNA KRATICA 10.00.25 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.5 0:10
LISINSKI PUT, ISTOČNA POPREČNA KRATICA 10.00.26 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.9 0:15
ČRNI VRH IZ PRAVCA BIVŠEG PL.D. LISINA 10.00.27 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.7 0:50
ČRNI VRH, KRATICA NA S. PRIJEVOJ 10.00.28 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.3 0:10
ČRNI VRH, ISTOČNA KRATICA 10.00.29 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.8 0:15
ČRNI VRH IZ PRAVCA ZVONČEVOG VRHA 10.00.30 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.7 0:40
KOTA 1006 m (SPOMENIK) 10.00.31 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.2 0:05
KOTA 1006 m, KRATICA 10.00.32 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.6 0:15
BELJAČ, KRATICA 10.00.33 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 0.3 0:05
ORJAK IZ KUKIĆI 10.00.34 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1.4 0:50
LISINSKI PUT, PRILAZ IZ ČONJINI 10.00.35 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 1 0:20
KRIVLJANSKI VRH, KRATICA 10.00.50 PD Pljusak, Rijeka ĆIĆARIJA 1.1 0:20
JUŠIĆI – BIŠKUPI 10.00.51 PD Pljusak, Rijeka ĆIĆARIJA 2.8 0:50
VELI BRGUD – ZVONEĆA 10.00.60 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 2.3 0:45
JELENJAK IZ ZVONEĆA 10.00.61 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 3.9 1:30
JELENJAK IZ VELOG BRGUDA, KRAĆA STAZA 10.00.62 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 4.1 1:30
JELENJAK, DULJA STAZA UZ PAREDINE 10.00.63 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 3.8 1:45
JELENJAK, ISTOČNA KRATICA 10.00.64 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 0.7 0:20
ZVONEĆA – ŠKRAPNA 10.00.65 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 1.1 0:30
LOME OD BUKVINA 10.00.66 HPD HP i HT Učka, Rijeka ĆIĆARIJA 0.7 0:15
OPATIJA – ORJAK 10.00.70 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 3.4 2:00
ORJAK – MAJKOVAC – ZVONČEV VRH 10.00.71 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 4.1 1:50
ZVONČEV VRH IZ PRAVCA L.K. BRDO 10.00.72 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 1.9 0:50
OPATIJA – ZATKA 10.00.73 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 1.8 1:00
VEPRINAC – VEDEŽ 10.00.74 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 2.4 0:40
ZVONČEV VRH, SJEVERNI PRILAZ 10.00.75 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 0.8 0:20
BUDIŠINAC 10.00.76 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 0.5 0:20
L.K. BRDO, PARALELA PO CESTI 10.00.77 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 0.2 0:05
UMAG – MARKOVAC 10.01.00 HPD Planik, Umag ISTRA 11.9 3:45
MARKOVAC – BUJE 10.01.01 HPD Planik, Umag ISTRA 8.6 2:45
BUJE – SV. JURAJ 10.01.02 HPD Planik, Umag ISTRA 9.8 3:00
BRAČANA – SV. JURAJ 10.01.03 HPD Planik, Umag ISTRA 14.7 5:00
BRAČANA – ŽP BUZET 10.01.04 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 11 3:30
ŽBEVNICA OD ŽP BUZET 10.01.05 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 6.5 3:15
ŽBEVNICA IZ TRSTENIKA 10.01.06 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 4.9 1:30
SV. PETAR, KANEGRA 10.01.10 HPD Planik, Umag ISTRA 2.1 0:45
RASPADALICA IZ BUZETA 10.01.11 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 5.4 2:00
SAKOMANOV PUT OD PL.K. ŽBEVNICA 10.01.12 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 1.8 0:45
PL.K. ŽBEVNICA, PRILAZ ŠUMSKOM C. 10.01.13 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 0.6 0:10
ŽBEVNICA IZ PRAVCA SLOVENIJE (SAKOMANOV PUT) 10.01.14 HPD Planik, Umag ĆIĆARIJA 2.1 0:45
SLUM – TRSTENIK (PUT BOŽURA) 10.01.90 PD Ćićarija, Buje ĆIĆARIJA 6.4 2:00
GOMILA IZ TRSTENIKA 10.02.00 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.7 1:15
GOMILA IZ PRAVCA ORLJAKA 10.02.01 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 3.9 1:40
ORLJAK IZ PRAVCA GOMILE 10.02.02 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.8 1:10
ORLJAK OD PODLOMA 10.02.03 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.3 0:50
GOMILA IZ RAŠPORA 10.02.10 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.8 0:40
GOMILA IZ RAČJE VASI 10.02.11 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.6 0:30
SV. JELENA 10.02.12 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 0.3 0:10
ISTARSKI PLANINARSKI PUT, PRILAZ IZ RAČJE VASI 10.02.13 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1 0:20
ORLJAK IZ LANIŠĆA 10.02.14 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.4 1:20
PODLOM OD LANIŠKOG PUTA 10.02.15 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.5 0:30
GOLI BREG 10.02.16 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.2 0:45
PUT BOŽURA IZ RAŠPORA 10.02.40 PD Ćićarija, Buje ĆIĆARIJA 1.9 0:40
MAREĆICA 10.02.41 PD Ćićarija, Buje ĆIĆARIJA 3.3 1:10
ORLJAK IZ MALIH MUNA 10.02.50 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 4.6 1:30
GOLI BREG, ISTOČNI PRILAZ 10.02.51 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 3.3 1:00
VERANA PUT 10.02.52 PD Lisina, Matulji ĆIĆARIJA 4.4 1:20
KORITA OD PODLOMA 10.03.00 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 4.2 1:30
BRAJKOV VRH (BORISOV PUT) 10.03.01 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.8 0:45
ŽUPANJ VRH, SJEVERNI PUT 10.03.10 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.4 0:30
ŽUPANJ VRH, JUŽNI PUT 10.03.11 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.5 0:30
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA ŠIJE VRHA 10.03.12 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.5 1:00
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA VODIČKE GRIŽE 10.03.13 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.6 0:30
KORITA OD LANIŠĆA (LANIŠKI PUT) 10.03.14 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 5.5 2:00
LUPOGLAV – BRGUDAC 10.03.15 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 6 2:00
KORITA IZ BRGUDCA, KOZJA STAZA 10.03.16 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 1.4 0:50
KORITA IZ BRGUDCA, KONJSKA STAZA 10.03.17 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.2 0:50
LANIŠKI PUT IZ BRGUDCA 10.03.18 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 2.2 0:40
LANIŠKI PUT, KRATICA 10.03.19 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 0.4 0:10
ŽUPANJ VRH IZ PRAVCA BONČIĆA KUĆE 10.03.30 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 2.3 0:45
VELIKI PLANIK OD KORITA 10.04.00 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 3.1 1:15
VELIKI PLANIK OD POKLONA 10.04.01 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 7.7 2:00
PLANIK IZ PRAVCA VODIČKE GRIŽE 10.04.10 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 4.5 1:45
MALI PLANIK 10.04.11 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 0.3 0:10
PLANIK IZ PRAVCA BRGUDCA 10.04.12 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 3.7 1:30
BONČIĆA KUĆA IZ BRGUDCA, KRATICA 10.04.13 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 2.3 0:55
VELIKI PLANIK, SJEVEROZAPADNA KRATICA 10.04.14 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 1.5 0:30
PLANIK IZ LUPOGLAVA 10.04.40 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 9.1 3:30
SEMIĆ – PLAŠENICA 10.04.41 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 4 1:15
BREST PO UČKOM – TENKOVSKO POLJE 10.04.42 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 2.1 0:40
BREST POD UČKOM – POKLON 10.04.43 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 7.6 2:30
DVORI – GOSPIN DOL, KRATICA 10.04.45 PD Pazinka, Pazin ĆIĆARIJA 1.7 0:40
VELA DRAGA, PRILAZ 10.04.70 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 0.8 0:20
VELA DRAGA, KRUŽNI PUT 10.04.71 PD Glas Istre, Pula ĆIĆARIJA 0.5 0:20
OPATIJA – VEPRINAC 10.04.80 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 3.9 1:30
VEPRINAC – PRIJEVOJ V/M PLANIK 10.04.81 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 8.9 3:30
BRLOŽNIK I ORLOVE STIJENE 10.04.82 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 7.4 2:30
CRKVENI VRH 10.04.84 PD Opatija, Opatija ĆIĆARIJA 1.5 1:00
LUŽINSKI BREG IZ TULIŠEVICE 10.05.10 PD Knezgrad, Lovran UČKA 2 0:50
KNEZGRAD, KRATICA IZ TULIŠEVICE 10.05.11 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.4 0:20
KNEZGRAD OD OBALNE CESTE (R. ŠTANGER) 10.05.12 PD Knezgrad, Lovran UČKA 3.6 2:15
KNEZGRAD, KRATICA KA GRNJAČU 10.05.13 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.8 0:15
KNEZGRAD, ODVOJAK ŠIPIČIN VRH 10.05.14 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.5 0:15
VOJAK OD POKLONA 10.06.00 PD Opatija, Opatija UČKA 3.4 1:30
VOJAK IZ MALE UČKE 10.06.01 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.7 1:30
MALA UČKA, JUŽNI PRILAZ 10.06.02 PD Ćićarija, Buje UČKA 3.7 1:15
BRGUD, SJEVERNI PRILAZ 10.06.03 PD Ćićarija, Buje UČKA 2.1 0:45
BRGUD – KREMENJAK 10.06.04 PD Ćićarija, Buje UČKA 2.3 0:40
KREMENJAK OD PRODOLA 10.06.05 PD Elektroistra, Pula UČKA 2.2 1:00
VOJAK OD VELE UČKE 10.06.10 PD Opatija, Opatija UČKA 2.9 1:00
SUHI VRH 10.06.11 PD Opatija, Opatija UČKA 0.9 0:20
POUČNA STAZA PLAS 10.06.12 PD Opatija, Opatija UČKA 1.2 0:30
TUNEL UČKA – POKLON 10.06.20 PD Opatija, Opatija UČKA 3.7 1:30
BANINA, SLAP 10.06.21 PD Opatija, Opatija UČKA 0.5 0:15
BANINA, ZAPADNA KRATICA 10.06.22 PD Opatija, Opatija UČKA 0.7 0:30
BANINA, ISTOČNA KRATICA 10.06.23 PD Opatija, Opatija UČKA 0.9 0:20
TUNEL UČKA – PEĆNIK 10.06.24 PD Opatija, Opatija UČKA 1.6 0:30
PEĆNIK, ISTOČNI PRILAZ 10.06.25 PD Opatija, Opatija UČKA 1 0:45
BANINA, SLAP ZAPADNI PRILAZ 10.06.26 PD Opatija, Opatija UČKA 0.2 0:10
OPATIJA – POKLON 10.06.30 PD Opatija, Opatija UČKA 10.4 4:00
IČIĆI – POLJANE 10.06.31 PD Opatija, Opatija UČKA 2.5 1:30
IKA – DOBREČ 10.06.40 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.9 1:00
DOBREČ, KRATICA KA BANINI 10.06.41 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.3 0:30
GORICA IZ DOBREČA 10.06.42 PD Knezgrad, Lovran UČKA 2.5 2:15
VOJAK IZ LOVRANA 10.06.50 PD Knezgrad, Lovran UČKA 7.1 4:00
LIGANJ, PRILAZ NA PUT ZA VOJAK 10.06.51 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.4 0:20
LUŽINSKI BREG 10.06.52 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.2 0:15
GORICA 10.06.53 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.3 0:15
REČINA IZ PRAVCA LIGNJA 10.06.54 PD Knezgrad, Lovran UČKA 2.8 1:00
GRNJAČ, PRIJEČENJE ISTOK-ZAPAD 10.06.55 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1 0:45
GRNJAČ, SJEVERNI USPON 10.06.56 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.1 0:20
VOJAK, ISTOČNO PODNOŽJE 10.06.57 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.7 0:40
BABIN GROB OD MEDVEJE 10.06.60 PD Knezgrad, Lovran UČKA 5.6 3:15
MALA UČKA, PRILAZ OD BABINOG GROBA 10.06.61 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.5 0:30
VOJAK, PRILAZ OD BABINOG GROBA 10.06.62 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.6 0:30
GRNJAČ, ISTOČNA POPREČNA KRATICA 10.06.63 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.8 0:15
GRNJAČ, ZAPADNA POPREČNA KRATICA 10.06.64 PD Knezgrad, Lovran UČKA 0.7 0:15
MALA UČKA IZ MEDVEJE 10.06.70 PD Knezgrad, Lovran UČKA 6.9 3:30
LOVRANSKA DRAGA, PRILAZ NA JUŽNI USPON IZ MEDVEJE 10.06.71 PD Knezgrad, Lovran UČKA 1.7 0:40
MALA UČKA IZ ŠUŠNJEVICE 10.06.88 PD Elektroistra, Pula UČKA 5.2 3:00
MALA UČKA IZ MOŠĆENIČKE DRAGE 10.06.90 PD Viškovo, Viškovo UČKA 7.4 3:45
PERUN IZ MOŠĆENICA 10.06.91 PD Viškovo, Viškovo UČKA 6.2 2:45
PERUN, PRILAZ IZ POTREBIŠĆA 10.06.92 PD Viškovo, Viškovo UČKA 1 0:20
PERUN, KRATICA U PRAVCU M. UČKE 10.06.93 PD Viškovo, Viškovo UČKA 1 0:20
KREMENJAK IZ PRAVCA MOŠĆENICA 10.06.94 PD Viškovo, Viškovo UČKA 2.2 1:00
ŠIKOVAC 10.07.00 PD Elektroistra, Pula UČKA 3.2 1:30
PRODOL OD ZAGRADA 10.07.15 PD Elektroistra, Pula UČKA 2.5 1:20
PRODOL, PRILAZ IZ KATUNA 10.07.16 PD Elektroistra, Pula UČKA 1.6 0:30
PRODOL, PRILAZ IZ GRADINE (JADRANKIN PUT) 10.07.17 PD Elektroistra, Pula UČKA 0.9 0:20
DIBOVLJAK IZ PAZINA 10.09.10 PD Pazinka, Pazin ISTRA 3.6 1:15
DIBOVLJAK OD BUTONIGE 10.09.11 PD Pazinka, Pazin ISTRA 4 1:40
BUTONIGA – GRIMALDA 10.09.12 PD Pazinka, Pazin ISTRA 3.9 1:45
GRIMALDA – STARI DRAGUĆ – LUPOGLAV 10.09.13 PD Pazinka, Pazin ISTRA 15 5:00
DIBOVLJAK IZ PAZINA, PREKO BERMA 10.09.20 PD Pazinka, Pazin ISTRA 9.6 3:00
ZELENGRAD I MALENICA 10.09.21 PD Pazinka, Pazin ISTRA 2.6 1:00
SENJ-PL.KUĆA SIJASET 11.01 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 7.4 2:30
SV.KRIŽ-ŽUKALJ 11.02 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 7.1 3:00
VRATNIK-ŽUKALJ 11.03 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 8 2:30
BIONDIĆI-JADIĆEV PLAN 11.04 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 6.2 2:00
ŽUKALJ-RUJICE-SENJSKA DULIBA 11.05 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT
KRAJAČEVA KUĆA-PREMA JADIĆEVOJ PLANIi 11.06 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 0.6 0:15
ŽUKALJ -LIVADA POD VRHOM JADIĆEVE PLANI 11.07 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 2.6 1:00
ŽUKALJ-OLTARE 11.08 HPD Sisak, Sisak SJEVERNI VELEBIT 6.8 2:00
OLTARE-BABIĆ SIČA 11.09 HPD Sisak, Sisak SJEVERNI VELEBIT
OLTARE-ZAVIŽAN 11.10 HPD Sisak, Sisak SJEVERNI VELEBIT 8.2 3:00
ZIMSKI PUT NA ZAVIŽAN 11.11 HPD Sisak, Sisak SJEVERNI VELEBIT 1.2 0:30
KLADA-ZAVIŽAN 11.12 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT
VUČJAK 11.13 HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.23 0:15
KRASNO POLJE-ZAVIŽAN 11.14 HPD Jelengrad, Kutina SJEVERNI VELEBIT
JEZERA-MALI RAJINAC 11.15 PD Zagorske steze, Zabok SJEVERNI VELEBIT 2.3 1:00
OSTACI KAMENE KUĆE POD M.RAJINCEM-TROMEĐA 11.16 PD Zagorske steze, Zabok SJEVERNI VELEBIT
GENERALSKI DOCI-BULJEVAC 11.17 PD Zagorske steze, Zabok SJEVERNI VELEBIT 2.3 0:45
POČETAK PREMUŽ.ST.-VELIKI PIVČEVAC 11.18 PD Zagorske steze, Zabok SJEVERNI VELEBIT 2.5 1:00
BULJEVAC-VELIKI PIVČEVAC 11.19 PD Knezgrad, Lovran SJEVERNI VELEBIT 0.8 0:45
POČETAK PREMUŽ.STAZE-PL.D. ZAVIŽAN 11.20 HPD Pliva, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 1.7 0:40
ULAZ U VELEB.BOTANIČKI VRT-VELIKI ZAVIŽAN-VELEB.BOTANIČKI VR 11.21 HPD Željezničar, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 1.3 0:40
ZAVIŽAN-BALINOVAC-ULAZ U BOTANIČKI VRT 11.22 HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 2.5 1:30
PREMUŽIĆEVA STAZA OD POČETKA DO ROSSIJEVE KOLIBE 11.23a HPD Pliva, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 5.9 2:00
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ROSSIJEVE KOLIBE DO ALANA 11.23b PD HP i HT Sljeme, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 7.6 3:00
ŠKRBINA DRAGA-ROSSIJEVO SKLONIŠTE 11.24 PD Medveščak, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 2 0:45
TROMEĐA-LUBENOVAČKA VRATA 11.26 PD Medveščak, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 1.8 0:45
MODRIĆI-V.BRISNICE-ROSSIJEVO SKLONIŠTE 11.27 PD Strilež, Crikvenica SJEVERNI VELEBIT
V.BRISNICE-POD OPALJENIM VRHOM-JUKIĆ DULIBA 11.28 PD Strilež, Crikvenica SJEVERNI VELEBIT
BABIĆ SIČA-PLANČICE-ALAN 11.29 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT 16.7 8:30
JABLANAC-ALAN 11.30 HPD MIV, Varaždin SJEVERNI VELEBIT
JABLANAC-ZAVRATNICA-JADRANSKA MAGISTARLA 11.30a HPD MIV, Varaždin SJEVERNI VELEBIT
KRAJAČEV KUK 11.31 PD Vrapče, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.8 0:30
SPOJNI PUT 11.31a PD Vrapče, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.5 0:10
PREMUŽIĆEVA STAZA-VELIKI LUBENOVAC 11.32 PD Vrapče, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 2.8 0:45
PREMUŽIĆEVA STAZA-ALAN 11.33 PD HP i HT Sljeme, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.8 0:20
VELIKI RAJINAC 11.34 HPD Rajinac, Krasno SJEVERNI VELEBIT 11.6 4:00
LUBENOVAČKA VRATA-VELIKI LUBENOVAC 11.35 HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 3.6 1:00
VELIKI LUBENOVAC-VELIKI KOZJAK 11.37 HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 2.6 1:00
PUT DO OBLOG KUKA 11.37a HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.3 0:05
SPOJNI PUT 11.37b HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0.5 0:10
VELIKI LUBENOVAC-ALAN 11.38 HPD Stanko Kempny, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 5.9 1:30
VELIKI LUBENOVAC-MRKVIŠTE 11.39 HPD Kamenar, Šibenik SJEVERNI VELEBIT
M.C.IZNAD DUNDOVIĆ MIROVA-GOLJAK 11.40 PK Sljeme, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0:00
M.C. IZNAD TUDOREVA – ISPOD V.GOLIĆA 11.40a PK Sljeme, Zagreb SJEVERNI VELEBIT 0:00
MRKVIŠTE-GOLJAK 11.41 PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT
M.C. IZA VELIKOG ALANA-GOLJAK 11.41a PD Zavižan, Senj SJEVERNI VELEBIT
JAVORNIK 12.01 PD Zavižan, Senj SREDNJI VELEBIT
PRIJEVOJ VELIKI ALAN od pl.k. Mrkvište 12.02 PD Šumar, Zagreb SREDNJI VELEBIT 8.7 2:30
BULJMA 12.03 PK Sljeme, Zagreb SREDNJI VELEBIT
ZEČJAK od Premužićeve staze 12.04 PD HP i HT Sljeme, Zagreb SREDNJI VELEBIT 2.1 1:00
ZEČJAK od Velikog Alana preko Kite 12.05 PK Sljeme, Zagreb SREDNJI VELEBIT 3 2:00
ŠATORINA IZ ŠTIROVAČE 12.06 HPD Kamenar, Šibenik SREDNJI VELEBIT 8.8 3:00
KLEPINA DULIBA – DOKOZINA PLANI 12.06a HPD Kamenar, Šibenik SREDNJI VELEBIT 1.9 1:00
PREMA ŠATORINI od Premužićeve staze 12.07 PD Đakovo, Đakovo SREDNJI VELEBIT 2 1:00
OGRAĐENIK 12.08 PD Đakovo, Đakovo SREDNJI VELEBIT 00:00
MATIJEVIĆ BRIJEG od Ograđenice 12.09 PD Đakovo, Đakovo SREDNJI VELEBIT
ŠATORINA od Donjih Korita preko Matijević brijega 12.10 PD Psunj, Pakrac SREDNJI VELEBIT 00:00
ŠATORINA od Kugine kuće 12.11 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT 4.7 2:30
TEŽAKOVAČKO VRELO iz Radlovca 12.12 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT 0:00
RADLOVAC od Premužićeve staze ispod Visibabe 12.13 PD Kamenjak, Rijeka SREDNJI VELEBIT
OD MAGISTRALE DO PREM.ST.(SPLOVINE) preko Radlovca 12.14 PD Kamenjak, Rijeka SREDNJI VELEBIT 0:00
PREMA KUGINOJ KUĆI od Premužićeve staze kod livade Splovine 12.15 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
LISAC 12.16 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT 1.5 1:00
KUGINA KUĆA od Premužićeve staze kod Skorpovca 12.17 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT
SKORPOVAC od Cesarice preko Pejakuše 12.18 PD Kamenjak, Rijeka SREDNJI VELEBIT
LAKTIN VRH 12.19 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT 3 1:30
BUDAKOVO BRDO 12.20 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb SREDNJI VELEBIT 4 1:30
SPOJNI PUT 12.20a PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb SREDNJI VELEBIT 1.2 0:30
RIPINOVAC od Premužićeve staze preko Bačić kose 12.21 PD Ericsson Nikola Tesla, Zagreb SREDNJI VELEBIT 2.1 0:45
BAČIĆ KUK iz Ravnog Dabra preko Bačić dulibe i Ripinovca 12.22 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT 4.7 3:00
DO VODE KAPALJKE 12.22a HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT
PREMUŽIĆEVA STAZA OD KOSICE DO ODVOJKA ZA OGRAĐENICU 12.23c PD Dilj gora, Slavonski Brod SREDNJI VELEBIT 10.6 3:00
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA OGRAĐENICU DO ODVOJKA ZA MATIJEVIĆ BRIJEG 12.23d HPD Tikvica, Županja SREDNJI VELEBIT 2.2 1:15
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA MATIJEVIĆ BRIJEG DO ODVOJKA ZA TEŽAKOVAČKO VRELO 12.23e HPD Dirov brijeg, Vinkovci SREDNJI VELEBIT 1.8 0:30
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA TEŽAKOVAČKO VRELO DO ODVOJKA ZA KUGINU KUĆU 12.23f HPD Grac, Cerna SREDNJI VELEBIT 1.6 2:00
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA RADLOVAC DO ODVOJKA ZA BUDAKOVO BRDO 12.23g HPD Klikun, Pleternica SREDNJI VELEBIT 3.5 2:00
PREMUŽIĆEVA STAZA OD ODVOJKA ZA BUDAKOVO BRDO DO DABARSKE KOSE 12.23h PD Medveščak, Zagreb SREDNJI VELEBIT 7 2:00
PREMUŽIĆEVA STAZA OD DABARSKE KOSE DO IZVORA PETROVAC 12.23k PD Industrogradnja, Zagreb SREDNJI VELEBIT 4.7 1:15
ZAHTJEVNI PUT NA BAČIĆ KUK 12.24 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
VELINAC od Premužićeve staze 12.25 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 2.1 1:00
VISIBABA s Bačić kose 12.26 PD Gromovača, Otočac SREDNJI VELEBIT 0.745 0:30
VISIBABA od Kapljuva 12.27 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 0.6 0:45
VISIBABA iz Ravnog Dabra 12.28 PD Gromovača, Otočac SREDNJI VELEBIT 2.1 1:30
RUJIČIN KUK 12.28a HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
AGIN KUK 12.28b HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
KUKALINE 12.28c HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
DABARSKA KOSA 12.29 PD Industrogradnja, Zagreb SREDNJI VELEBIT 8.1 3:00
VELINAC od zas. Budaci 12.30 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
RAVNI DABAR s Dabarske kose 12.31 PD Industrogradnja, Zagreb SREDNJI VELEBIT 1.4 0:40
KUK ĆELINA 12.31a PD Industrogradnja, Zagreb SREDNJI VELEBIT 0.5 0:30
RAVNI DABAR DO ALAGINCApreko Crnog Dabra 12.32 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT 4.6 2:00
SPOJNI PUT 12.32b SREDNJI VELEBIT
SPOJNI PUT 12.32c SREDNJI VELEBIT
GREBENSKI PUT KROZ DABARSKE KUKOVE 12.33 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
GREBENSKI PUT ŽUTI KUK – KIZA 12.33a HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
BUTINOVAČA iz Ravnog Dabra 12.34 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
BUTINOVAČA od Premužićeve staze 12.35 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
POD ŠKRBINU od Premužićeve staze 12.36 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
MALA KOŠANICA POD KIZOM od Premužićeve staze 12.37 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 1.1 1:00
KIZA od Baških Oštarija 12.38 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT 3.6 1:45
KUK OD PEĆICE 12.38a HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
ANIN KUK 12.38b HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
OBA PUTA NA GRABAR 12.39 SREDNJI VELEBIT
KUK OD ŠPILJIĆ PLANE I VRŠELJKE 12.40 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
AJDUČKA VRATA 12.41 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
LJUBIČKO BRDO 12.42 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT 2.7 1:30
JADIĆEVAC 12.43 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 3 2:15
MEDVJEĐI KUK 12.44 SREDNJI VELEBIT
PUT NA MEDVJEĐI KUK 12.44a SREDNJI VELEBIT
LJUBIČKO BRDO iz Baških Oštarija 12.45 HPD Zagreb-Matica, Zagreb SREDNJI VELEBIT 3.5 1:30
CRNI VRH iz smjera Baških Oštarija 12.46 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT
METLA iz smjera Baških Oštarija 12.47 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 1.2 1:30
METLA od pl.k. Sv. Josip 12.48 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
JADOVNO 12.49 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
OŠTRI KOZJAK iz Jadovna 12.50 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT 2.1 1:30
OŠTRI KOZJAK iz smjera Baških Oštarija 12.51 PD Željezničar, Gospić SREDNJI VELEBIT
FILIPOV KUK 12.52 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 1 1:45
CRNI VRH s Takalica 12.53 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 2.8 1:40
BASAČA od Kubusa 12.54 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 0.9 0:45
PREMUŽIĆEVA STAZA od Kubusa 12.55 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 2.4 0:40
PRPIĆ POLJE – PRŽINE 12.56 HPD Prpa, Baške Oštarije SREDNJI VELEBIT 2 0:45
BASAČA iz smjera Badnja 12.57 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 1.6 0:45
BADANJ iz smjera Basače 12.58 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT 0.9 0:35
BADANJ od Stupačinova 12.59 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
PUT NA BADANJ iz smjera Basače 12.60 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
PUT NA BADANJ od vrela Petrovac 12.61 HPD Visočica, Gospić SREDNJI VELEBIT
POUČNA STAZA TEREZIJANA 13.01.01 JUŽNI VELEBIT 2.6 1:00
CESTA ZA KARLOBAG-KONJSKO-JURKOVE DOLINE 13.01.02 HPD Prpa, Baške Oštarije JUŽNI VELEBIT 5.4 2:00
DEBELA KOSA 13.01.03 HPD Prpa, Baške Oštarije JUŽNI VELEBIT 1.1 0:30
KUBUS_TEREZIJANA 13.01.03A HPD Prpa, Baške Oštarije JUŽNI VELEBIT 0.8 0:20
PISKOVITA KOSICA-BAŠKE OŠTARIJE 13.01.04 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 6.7 2:45
BAŠKE OŠTARIJE-VELIKI SADIKOVAC 13.01.05 HPD Prpa, Baške Oštarije JUŽNI VELEBIT 3.5 1:30
ŽDRILO_SADIKOVAC 13.01.06 HPD Prpa, Baške Oštarije JUŽNI VELEBIT 3.1 1:15
SLADOVAČA-VELIKI SADIKOVAC 13.01.07 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 2 1:15
BRUŠANE – KONJEVAČA 13.01.08 PD Željezničar, Gospić JUŽNI VELEBIT 5.1 2:30
KONJEVAČA SEDLO-VELIKI SADIKOVAC 13.01.10 PD Željezničar, Gospić JUŽNI VELEBIT 1.8 1:10
PISKOVITA KOSICA-KONJEVAČA SEDLO 13.01.11 HPD Visočica, Gospić JUŽNI VELEBIT 2.5 1:00
STAZA RUDELINKA 13.02.02 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 5.6 4:00
BRUŠANE-RIPIŠTE 13.02.03 PK Ivanec, Ivanec JUŽNI VELEBIT 7.3 3:15
RAMINO KORITO 13.02.04 PK Ivanec, Ivanec JUŽNI VELEBIT 5.6 2:45
PISKOVITA KOSICA-ŠUGARSKA DULIBA 13.02.05 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 7.7 3:15
ŠUGARSKA STAZA (donji dio) 13.02.06 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 6 3:00
SALJEV KUK 13.02.08 PD Sveti Rok, Sv. Nedjelja JUŽNI VELEBIT 0.5 0:20
KRIŽAC-ŠUGARSKA DULIBA 13.02.09 PD Sveti Rok, Sv. Nedjelja JUŽNI VELEBIT 6 4:30
BUKOVA DRAGA 13.02.10 HPD Zagreb-Matica, Zagreb JUŽNI VELEBIT 0.7 0:20
VELIKI STOLAC 13.02.11 PK Ivanec, Ivanec JUŽNI VELEBIT 1.4 1:00
JELOVA RUJA – ŠUGARSKA DULIBA 13.02.12 PK Ivanec, Ivanec JUŽNI VELEBIT 6.7 2:30
BRUŠANE-VISOČICA 13.03.01 HPD Visočica, Gospić JUŽNI VELEBIT 15.1 5:00
DIVOSELO-VISOČICA 13.03.02 JUŽNI VELEBIT 7.7 3:00
JELOVA RUJA – JANDRINA POLJANA 13.03.03 HPD Visočica, Gospić JUŽNI VELEBIT 4.7 2:00
SPOJNI PUT POD VISOČICOM 13.03.05 HPD Visočica, Gospić JUŽNI VELEBIT 1.4 1:00
PANOS 13.03.06 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.6 0:10
STAP-ODVOJAK ZA PANOS 13.04.01 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4 1:45
STAP-JELOVA RUJA 13.04.03 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4.8 2:00
BRISTOVAC-SPOJ S PUTOM KRUŠČICA-STAP 13.04.05 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.7 1:15
KRUŠČICA-STAP 13.04.06 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 10 4:30
LJUBOTIĆ-STAP (KRATICA) 13.04.07 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.3 1:30
DEBELI KUK ISTOČNI PUT 13.04.08 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.5 0:45
DEBELI KUK JUŽNI PUT 13.04.09 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.8 0:45
ĆUĆAVAC 13.04.10 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.5 0:20
KAPELICA NA STAPU 13.04.11 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.3 0:15
LJUBOTIĆ-ČARABUŠA 13.04.12 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4.9 2:45
STAP-ČANJKOVE NJIVICE 13.04.13 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.5 1:00
STAP-VELIKO RUJNO 13.04.14 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 12 5:00
VODENI DOLAC 13.04.15 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.5 0:15
KAMENA GALERIJ-KRUŽNI PUT 13.04.17 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.1 1:15
ŠPILJA VRTLINA-KRUŽNI PUT 13.04.18 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.2 0:45
ŠIBULJINA-MALO RUJNO 13.05.01 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 5.8 4:00
ADŽIĆI-RUJNO (ANTINA STAZA) 13.05.02 HPD Visočica, Gospić JUŽNI VELEBIT 3.3 1:45
ČAVIĆI-VELIKO RUJNO 13.05.03 HPD Stanko Kempny, Zagreb JUŽNI VELEBIT 8.7 4:00
MILOVCI-VELIKO RUJNO 13.05.04 HPD Stanko Kempny, Zagreb JUŽNI VELEBIT 6.4 3:45
VAGANAC-BOJINAC 13.06.01 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.8 1:45
BOJINAC,PREKO KATIĆA GLAVICE 13.06.02 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.8 0:30
BOJINAC, PREKO VELIKOG DOLCA 13.06.03 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.5 1:00
BOJINAČKI PUT-KRUŽNI 13.06.04 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2 1:15
JEZERCE 13.06.05 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.2 0:05
BOJIN KUK, GREBEN 13.06.06 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.8 1:00
VELIKO RUJNO-STRUGE 13.06.07 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 5.7 2:30
V.PAKLENICA-VELIKO RUJNO 13.06.08 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 6 2:30
MALI VAGANAC,SPOJNI PUT 13.06.09 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.7 0:15
GOLIĆ-STRAŽBENICA 13.06.10 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4 1:45
STRUGE-VAGANSKI VRH 13.07.02 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4.1 1:45
BUKOVA STAZA 13.07.03 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.3 3:30
LIPA STAZA 13.07.06 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4.1 4:00
ZORANIČEV VRH 13.07.08 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.6 0:20
VAGANSKI VRH-SVETO BRDO 13.07.09 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 7.8 3:30
BABIN KUK 13.07.10 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.8 0:45
LIBURNIJA 13.07.11 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.9 0:50
BRUNDO 13.07.12 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.9 0:25
MEDAK-STRUGE 13.07.13 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 9.7 4:00
BADANJ 13.07.14 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 1.2 0:50
BUNOVAC-IZVOR MARASOVAC 13.07.15 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 7.2 3:00
BUNOVAC-MALOVAN 13.07.17 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 2 1:20
KANJON VELIKA PAKLENICA 13.08.01 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 8.2 3:15
V.PAKLENICA-TOMIĆI 13.08.02 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.6 1:00
STARIGRAD-SPOJ S PUTOM RAMIĆI/VIDAKOV KUK 13.08.03 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 4 2:45
ANIĆA KUK, ISTOČNI PRILAZ 13.08.05 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.7 1:45
MANITA PEĆ 13.08.06 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 1.8 1:15
MANITA PEĆ-VIDAKOV KUK 13.08.07 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.8 1:15
RAMIĆI-VIDAKOV KUK 13.08.08 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.7 0:45
KANJON VELIKA PAKLENICA-JURLINE 13.08.09 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.3 1:15
JURLINE-ANIĆA KUK 13.08.10 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.7 0:45
VELIKI VITRENIK 13.08.11 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.5 0:30
MALI VITRENIK 13.08.12 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.3 0:45
ZAVITRENIK 13.08.13 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.8 0:20
ŠKILJIĆI-JURASOVA GLAVICA (SPOJNI PUT) 13.08.14 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.5 0:15
KANJON VELIKA PAKLENICA-CRNI VRH 13.08.15 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.3 2:15
DOM PAKLENICA-JURLINE 13.08.16 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.9 1:30
ZAPADAK-CRNI VRH 13.08.17 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.5 2:00
MARASOVIĆI-KOSIRICA 13.08.18 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.8 1:00
DOM U V.PAKLENICI-STRAŽBENICA 13.08.19 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.7 2:15
DOM U V.PAKLENICI-MALI MOZAK UZ BEZIMENJAČU 13.08.20 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.8 1:00
DOM U V.PAKLENICI-KRAJNI BRIG 13.08.21 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 3.8 2:15
DOM U V.PAKLENICI-VLAŠKI GRAD 13.08.22 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 7.7 3:30
SAMARĐINOVAC-VELIKA MOČILA (SPOJNI PUT) 13.08.23 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 0.9 0:30
VELIKA MOČILA-CRNI VRH 13.08.24 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1.3 0:50
MALA PAKLENICA-MARTINOVO MIRILO 13.08.25 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 10.4 4:15
JURLINE-VELIKA MOČILA,PORED VLAKE 13.08.26 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.1 0:45
JUKIĆI-LEKINE NJIVE 13.08.28 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 5 2:20
RAZVRŠJE-ANIĆA KUK 13.08.29 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2 1:00
BUNOVAC-ČIČINA DOLINA 13.09.01 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 3.9 1:45
IVINE VODICE-ČIČINA DOLINA 13.09.02 NP Paklenica, Starigrad JUŽNI VELEBIT 1.2 1:10
VLAŠKI GRAD-GREBENSKO SEDLO 13.09.03 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 1 0:40
MODRIĆ-VLAŠKI GRAD 13.09.04 PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 10.2 5:00
MALA PAKLENICA-KNEŽEVIĆI 13.09.04A PD Paklenica, Zadar JUŽNI VELEBIT 2.5 1:00
LIBINJSKA LOKVA-LIBINJSKA KOSA 13.09.06 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 3 1:15
VELIKO LIBINJE-DUŠICE 13.09.08 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 3.4 1:40
DUŠICE-SVETO BRDO 13.09.09 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 2.5 1:30
MALI ALAN-DUŠICE 13.10.01 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 7.6 3:00
KRČ-LIŠĆANI BUNAR 13.10.02 PD Željezničar, Gospić JUŽNI VELEBIT 7 2:30
LIBINJSKA KOSA-ALANAC 13.10.03 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 6.7 2:30
TULOVE GREDE 13.10.04 PU Tulove grede, Jasenice JUŽNI VELEBIT 1 0:40
PREZID-CRNOPAC 13.11.01 HPD Crnopac, Gračac JUŽNI VELEBIT 3.2 2:00
ODVOJAK IZNAD PREZIDA-SKLONIŠTE NA CRNOPCU 13.11.02 HPD Mala Rava, Rava JUŽNI VELEBIT 1.9 1:20
CESTA (Gračac -Obrovac) -MALI CRNOPAC 13.11.03 HPD Crnopac, Gračac JUŽNI VELEBIT 6.3 2:30
KITA GAĆEŠINA 13.11.04 HPD Crnopac, Gračac JUŽNI VELEBIT 2.2 1:15
PUT MALOG PRINCA 13.11.05 HPD Mala Rava, Rava JUŽNI VELEBIT 2.5 2:00
ORLOV KAMEN 13.11.06 HPD Mala Rava, Rava JUŽNI VELEBIT 0.5 0:15
TREMZINA 13.12.01 HPD Crnopac, Gračac JUŽNI VELEBIT 3.5 1:20
MANASTIR-KUĆA VESELINOVIĆA 13.13.01 HPD Pliva, Zagreb JUŽNI VELEBIT 3.5 1:30
KUĆA VESELINOVIĆA-RAVNI GOLUBIĆ 13.13.02 HPD Pliva, Zagreb JUŽNI VELEBIT 7.6 2:30
KUDIN MOST-DRAČENJEVA 13.13.03 HPD Pliva, Zagreb JUŽNI VELEBIT 1.6 0:40
KUĆA VESELINOVIĆA-ŠKOLA 13.13.04 HPD Pliva, Zagreb JUŽNI VELEBIT 1.3 0:25
POŠTAK 14.01 HPD Kamenar, Šibenik LIKA 5 2:15
KREMEN 14.02 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari LIKA 6 02:30
OZEBLIN 14.03 PD Mrsinj, Korenica LIKA 8.9 02:45
MRSINJ 14.04 PD Mrsinj, Korenica LIKA 2.5 01:20
OŠTRI MEDVJEĐAK I 14.05.01 PD Mrsinj, Korenica LIKA 3.8 01:20
OŠTRI MEDVJEĐAK II 14.05.02 PD Mrsinj, Korenica LIKA 4.9 01:45
ZIR 14.07 PD Željezničar, Gospić LIKA 1.8 01:00
OŠTRA 14.08 PD Željezničar, Gospić LIKA 1 0:45
OSTROVICA 14.09 PD Željezničar, Gospić LIKA 1.5 0:50
GODAČA 14.10 PD Industrogradnja, Zagreb LIKA 7.4 3:00
STARO BRINJE 14.12.01 PD Škamnica, Brinje LIKA 7.4 2:10
KRČMAR 14.14 PD Željezničar, Gospić LIKA 1.2 0:50
Sv VID NA PAGU 15.05.01 HPD Željezničar, Zagreb JADRANSKI OTOCI SJEVER 4.1 1:30
ŠIMUNI-KRIŽANJE S PUTOM IZ KOLANA 15.05.02 HPD Željezničar, Zagreb JADRANSKI OTOCI SJEVER 2.4 0:40
UGLJAN (ŠĆAH) IZ SELA TRKULJA 16.01.01 PD Belveder, Biograd na moru JADRANSKI OTOCI JUG 3.5 01:15
UGLJAN (ŠĆAH) IZ UTVRDE SV. MIHOVILA 16.01.02 PD Belveder, Biograd na moru JADRANSKI OTOCI JUG 4 02:30
PAŠMAN (VELIKI BOKOLJ) 16.02 PD Belveder, Biograd na moru JADRANSKI OTOCI JUG 2.5 00:45
DUGI OTOK (ORLJAK) 16.03.01 PD Babulj, Bibinje JADRANSKI OTOCI JUG 2 01:10
DUGI OTOK (STRAŠNA PEĆ) 16.03.02 PD Babulj, Bibinje JADRANSKI OTOCI JUG 0.7 00:30
GORNJE SELO-VELA STRAŽA (ŠOLTA) 16.04 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari JADRANSKI OTOCI JUG 2 0:45
SUPETAR – NEREŽIŠĆE (BRAČ) 16.05.01 Nepoznat, JADRANSKI OTOCI JUG
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA – DRAGE VODE – NEREŽIŠĆE (BRAČ) 16.05.02 Nepoznat, JADRANSKI OTOCI JUG
PUSTINJAČKI SAMOSTAN BLACA-OBRŠJE-NEREŽIŠĆE (BRAČ) 16.05.03 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari JADRANSKI OTOCI JUG
NEREŽIŠĆE-VIDOVA GORA (BRAČ) 16.05.04 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari JADRANSKI OTOCI JUG
SPOJNI PUT: 3 I 4 (BRAČ) 16.05.05 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari JADRANSKI OTOCI JUG
DOL – SV. NIKOLA (HVAR) 16.06.01 HPD Stanko Kempny, Zagreb JADRANSKI OTOCI JUG
VRBANJ – SV. NIKOLA (HVAR) 16.06.02 HPD Stanko Kempny, Zagreb JADRANSKI OTOCI JUG 02:30
SV. NEDJELJA-SV. NIKOLA (HVAR) 16.06.03 HPD Stanko Kempny, Zagreb JADRANSKI OTOCI JUG
KOMIŽA – HUM – VIS 16.07.01 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
KOMIŽA – OKLJUČNA – VIS (VIS) 16.07.02 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
KOMIŽA – VELA STRANA – KOMIŽA (VIS) 16.07.03 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
VIS-COJINO POLJE-LOKVICA (VIS) 16.07.04 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
VIS – VINOPOLJE (VIS) 16.07.05 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
KOMIŽA-SV.MIHOVIL-(X) S 1 NAD TITOVOM ŠPILJOM (VIS) 16.07.06 HPD Hum, Vis JADRANSKI OTOCI JUG
MALA KAPJA-KOM (KORČULA) 16.08.01 Nepoznat, JADRANSKI OTOCI JUG
SOZANJ (LASTOVO) 16.09.01 HPD Spivnik, Blato JADRANSKI OTOCI JUG 00:20
BABINO POLJE-VELIKI GRAD (MLJET) 16.10.01 PD Mljet, Goveđari JADRANSKI OTOCI JUG 01:00
SOBRA-MONTOKUC-POMENA (MLJET) 16.10.02 PD Mljet, Goveđari JADRANSKI OTOCI JUG 00:00
VRPOLJE (GUGE) -PL. KUĆA BREZOVAC 17.01.01 HPD Dinara, Knin DINARA 14.5 04:15
BREZOVAC-DINARA 17.01.02 HPD Dinara, Knin DINARA 5.3 02:30
PODINARJE – BREZOVAC 17.01.03 HPK Sveti Mihovil, Šibenik DINARA 7 02:30
PODIĆ – SAMAR 17.01.04 HPK Sveti Mihovil, Šibenik DINARA 5.5 02:15
GLAVAŠ – DINARA 17.01.05 HPD Sinjal 1831, Kijevo DINARA 10 05:00
UNIŠTA – DONJE TORINE 17.01.06 HPD Sinjal 1831, Kijevo DINARA 6 03:30
BREZOVAC – BADANJ 17.01.07 HPD Dinara, Knin DINARA 1 00:50
SIVERIĆ-KULINA KAPELA-DOM-ČAVNOVKA 17.02.01 PD Promina, Drniš DALMATINSKA ZAGORA 8 2:30
DRNIŠ-BADANJ-KULINA KAPELA 17.02.02 PD Promina, Drniš DALMATINSKA ZAGORA 4 01:15
DRNIŠ-LIŠNJAK-DOM 17.02.03 PD Promina, Drniš DALMATINSKA ZAGORA 9 2:30
ZELOVO-ORLOVE STINE-KAPETANOVIĆA STAJA-SVILAJA 17.03.01 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 11 03:30
OGORJE-KAPETANOVIĆA STAJE 17.03.02 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 5 01:20
MALJKOVO-BILANDŽIČA STAJE-KUNČEVE STAJE-VRH SVILAJE 17.03.03 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 9 02:00
ORLOVE STINE (DOM)-SPOJ S PUTOM IZ MALJKOVA 17.03.04 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 3 00:45
DOM-ORLOVE STINE(vrh)-DOM 17.03.05 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 2 00:40
VRTAČA MAČKOVAC 17.03.06 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 1 00:20
GORNJA KORITA-KRUGE 17.04.01 PD Kamešnica, Otok Dalmatinski DALMATINSKA ZAGORA 4.7 2:15
GORNJA KORITA-GLAVAŠ 17.04.02 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 4.3 2:00
GLJEV – KURTEGIĆ DOLAC 17.04.03 PU Dinaridi, Split DALMATINSKA ZAGORA 7.5 3:00
DONJA KORITA – KRUGE 17.04.04 PU Dinaridi, Split DALMATINSKA ZAGORA 5.5 2:30
KAMEŠNICA 17.04.05 PU Dinaridi, Split DALMATINSKA ZAGORA 3.8 2:15
VOŠTANE – SKLONIŠTE SV. MIHOVIL 17.04.06 PD Jelinak, Trilj DALMATINSKA ZAGORA 4 1:15
TOVARNICA 17.04.07 PD Jelinak, Trilj DALMATINSKA ZAGORA 3.4 1:30
KOZJAK, KIJEVSKI BAT 17.05.01 HPD Sinjal 1831, Kijevo DALMATINSKA ZAGORA 5.5 02:00
MATOKIT IZ RAVČE 17.06.01 PD Šumar, Zagreb DALMATINSKA ZAGORA 5 02:00
MATOKIT IZ VRGORCA 17.06.02 PD Šumar, Zagreb DALMATINSKA ZAGORA 5 02:50
VISOKA 17.07.01 PD Svilaja, Sinj DALMATINSKA ZAGORA 3 01:30
KLIS GRLO – SV. JURE (KOZIK) 18.01.01 PK Split, Split MOSOR
IZVOR JADRO – PL. K. LUGARNICA 18.01.02 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: ZA PUT 2 18.01.02A HPD Mosor, Split MOSOR
KOLUDAR – PL.K. LUGARNICA – GREBEN 18.01.03 HPD Mosor, Split MOSOR
ŽRNOVNICA – VISOKO BRDO 18.01.04 HPD Mosor, Split MOSOR 05:50
SPOJNI PUT: 4 I 5 18.01.04A HPD Mosor, Split MOSOR
ŽRNOVNICA – ŽRNOVNIČKA DRAGA 18.01.05 HPD Mosor, Split MOSOR
ŽRNOVNICA – PL.K. LUGARNICA 18.01.06 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 6 I 8 18.01.06A HPD Mosor, Split MOSOR
GORNJE SITNO – LUGARNICA 18.01.07 HPD Mosor, Split MOSOR
DUGOPOLJE – GREBEN VISOKOG BRDA 18.01.08 HPD Mosor, Split MOSOR
PL.K. LUGARNICA – GREBEN RASNICE 18.01.08A HPD Mosor, Split MOSOR
LOLIĆI – PL. D. UMBERTO GIROMETTA 18.01.09 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 6 I 9 18.01.09A HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 1 I 7 18.01.10 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 1 I 11 18.01.10A HPD Mosor, Split MOSOR
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – LJUBLJAN 18.01.11 HPD Mosor, Split MOSOR
GORNJE SITNO – PL.D. UMBERTO GIROMETTA 18.01.12 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: GABRIĆI I 12 18.01.12A HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 12 I 14 18.01.12B HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 7 I 11 18.01.13 HPD Mosor, Split MOSOR
GORNJE SITNO, PERIČIĆI – PL.D. UMBERTO GIROMETTA 18.01.14 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 14 I 16 18.01.14A HPD Mosor, Split MOSOR
GORNJE SITNO – PL.D. UMBERTO GIROMETTA 18.01.15 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 15 I 21 18.01.15A HPD Mosor, Split MOSOR
GORNJE SITNO – VELIKI KABAL 18.01.16 HPD Mosor, Split MOSOR
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – VICKOV STUP 18.01.17 HPD Mosor, Split MOSOR 05:00
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – GREBEN 18.01.18 HPD Mosor, Split MOSOR
LJUČEVA GLAVA – VELIKA GAJNA 18.01.19 HPD Mosor, Split MOSOR
PL.D. UMBERTO GIROMETTA – SEDLO POD VRHOM VELIM 18.01.20 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 1 I 120 18.01.20A HPD Mosor, Split MOSOR
RADIČIĆI – KONTEJNER 18.01.21 HPD Mosor, Split MOSOR
SPOJNI PUT: 15 I 21 18.01.21A HPD Mosor, Split MOSOR
ČOTIĆI – TEPLA POLA – SEDLO POD SV. JURE (KOZIK) 18.01.22 HPD Mosor, Split MOSOR
DUBOKO PRODO – SV. JURE (KOZIK) 18.01.23 HPD Mosor, Split MOSOR
GATA – SV. JURE (KOZIK) 18.01.24 HPD Mosor, Split MOSOR
VRANJAČA – VICKOV STUP 18.01.25 HPD Mosor, Split MOSOR
VRANJAČA – JABUKOVAC GREBEN MOSORA 18.01.26 MOSOR
DONJI DOLAC – KONTEJNER 18.01.27 HPD Mosor, Split MOSOR
LABIN – LABIŠTICA 18.02.01A PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
LABIN – CRNI KRUG 18.02.01B PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
MALAČKA – CRNI KRUG 18.02.01C PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
MALAČKA – BIRANJ 18.02.01D PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
BAŠIĆA TORI – BIRANJ 18.02.01E PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
VRATA – SV. JURAJ 18.02.01G PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KLIS – SV. JURAJ 18.02.01H PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
BIJAČI – Ž.P. KAŠTEL STARI 18.02.02 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL STARI – MALAČKA 18.02.02A HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari KOZJAK IZNAD KAŠTELA
MALAČKA – IZVOR KRAJ ČESMINE 18.02.02B HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari KOZJAK IZNAD KAŠTELA
GREBINE – ORLOVO GNIJEZDO 18.02.03 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: 16 – ORLOVO GNIJEZDO 18.02.03A HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
Ž.P. KAŠTEL STARI – POŽARNI PUT 18.02.04 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari KOZJAK IZNAD KAŠTELA
ORLOVO GNIJEZDO – DEBELIĆ 18.02.05 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
POŽARNI PUT 26 – VRH ŠKRABUTINA 18.02.07 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
POŽARNI PUT – BAŠIĆA TORI 18.02.08 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
STOMORIJA – PL.SKL. LIMENKA 18.02.09 HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: MALAČKA I 9A 18.02.09A HPD Malačka – Donja Kaštela, Kaštel Stari KOZJAK IZNAD KAŠTELA
BAŠIĆA TORI – PL.D. PUTALJ 18.02.10 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
VRATA – MARIĆA STAJE – VUČIĆEVICA 18.02.11 HPD Kozjak, Kaštel Sućurac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
PEJŠIN PUT 18.02.12 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
VRATA – BLACE 18.02.13 HPD Kozjak, Kaštel Sućurac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
OD PL.K. POD KOLUDROM – SV. MIHOVIL 18.02.14 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL KAMBELOVAC – MARIĆA STAJE 18.02.16 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
PL. K. POD KOLUDROM – VRH DEBELIĆ 18.02.18 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL GOMILICA – POŽARNI PUT 18.02.20 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL SUĆURAC – PL.D. PUTALJ – SV. LUKA 18.02.22 HPD Kozjak, Kaštel Sućurac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: 26 I 1G 18.02.23 Nepoznat, KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL SUČURAC – POŽARNI PUT 18.02.24 HPD Kozjak, Kaštel Sućurac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: 22 I 23 18.02.25 Nepoznat, KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KAŠTEL SUČURAC – POŽARNI PUT 18.02.26 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPLITOV KLINČANI PUT 18.02.28 PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: 1H I 33 18.02.29 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
NINČEVIĆI – SPLITOV KLINČANI PUT 18.02.30 PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SPOJNI PUT: 1H I 33 18.02.31 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
SOLIN – RIŽINICE – POŽARNI PUT ???? 18.02.32 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
KLIS – MARKEZINA GREDA 18.02.33 HPD Ante Bedalov, Kaštel Kambelovac KOZJAK IZNAD KAŠTELA
NINČEVIĆI – MALE SKALICE – SV JURAJ 18.02.34 PK Split, Split KOZJAK IZNAD KAŠTELA
ORLOVAČA 18.03.01 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 17 5:00
KRTOLIN 18.03.02 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 0:00
TRTAR IZ MRNDŽINE DRAGE 18.03.03 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 2.7 1:00
DEBELJAK 18.03.04 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 0:00
POUČNI PLANINARSKO EKOLOŠKI PUT “ANTE FRUA” 18.03.05 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 20 6:00
ORLICE-BORAJA 18.04.01 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 0:00
BORAJA IZ PERKOVIĆA 18.04.02 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 8 2:30
ORLICE 18.04.03 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 5.5 2:00
LEPENICA 18.04.04 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 12 5:00
VILAJA 18.05.01 HPD Kamenar, Šibenik DALMACIJA 2.2 0:50
OMIŠ-KULA 18.06.01 PD Imber, Omiš DALMACIJA
PLANOVA-FORTICA 18.06.02 PD Imber, Omiš DALMACIJA
OMIŠKA LUKA-ČEČUCI 18.06.03 PD Imber, Omiš DALMACIJA
PODAŠPILJE – PL.SKL. LUDA KUĆA 18.06.04 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
LOKVA – JANEŠEVO SKLONIŠTE 18.06.05 PD Imber, Omiš DALMACIJA
RADMANOVE MLINICE – SJEVERNI OBRONCI OMIŠKE DINARE – FORTICA 18.06.06 PD Imber, Omiš DALMACIJA
KRUŽNA STAZA KANJON-DINARA 18.06.07 PD Imber, Omiš DALMACIJA
SRINJINE-STROŽANAC 18.08.01 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
SRINJINE-SV. MARTIN 18.08.02 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
ČVRČIĆI-SV. MARTIN 18.08.03 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
PODUME-KRILO 18.08.04 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
DOČINE-KRUG 18.08.05 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
NAKLICE-OMIŠ 18.08.06 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
NEKLICE-OMIŠ 18.08.07 PD Imber, Omiš DALMACIJA 00:00
ČMILJE-SOKOLIĆ 18.09.02 Nepoznat, DALMACIJA 00:00
VIŠNJICA-SOKOLIĆ 18.09.03 Nepoznat, DALMACIJA 02:30
METKOVIĆ-MARIN VIJENAC 18.09.04 PD Sveti Ilija, Orebić DALMACIJA 01:30
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1A 19.01A HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1B 19.01B HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1C 19.01C HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1D 19.01D HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1E 19.01E HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1F 19.01F HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1G 19.01G HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1H 19.01H HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1K 19.01K HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 1L 19.01L HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
ČIKEŠI-GRLJAK 19.02 HPD Imotski, Imotski BIOKOVO 5 3:30
BAST – VODA MIJACI 19.03 Nepoznat, BIOKOVO
SPOJNI PUT: TOPIĆI – (x) s 3 19.03A Nepoznat, BIOKOVO
ŠUTE – SEDLO VRACA 19.04 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO 4.5 4:00
RASTOVAC – SV. ILIJA 19.05 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO 5 4:30
BAST – OSIČINE 19.06 SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
OŠTRI UMAC – L.K. OSIČINE 19.06A SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
SPOJNI PUT: 6 i 6A 19.06B SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
VELIKO BRDO – SEDLO MOTIKA / PL.PUT DR.FRA JURE RADIĆA 19.07 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
MILETIN BOR – PREDJEL STUP 19.07A HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
VELIKI ŠIBENIK – MALI ŠIBENIK / PL.PUT DR.FRA JURE RADIĆA 19.08 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BOROVAC – PL.K. NA LOKVI 19.09 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
DRVENIK-SOKOLIĆ 19.09.01 PD Šumar, Zagreb DALMACIJA 5 3:00
SPOJNI PUT PREKO ŠTROPCA NA SV. JURU 19.10 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
MAKARSKA – PL.K. NA LOKVI 19.11 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
BRZICE – PL.K. NA LOKVI 19.12 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO 8 5:00
MILIĆI – SV. JURE 19.13 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
TURIJA-VRH SV. JURE 19.14 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
TURIĆI – VRH SV. ROKO 19.15 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
TAKALO – ČULIJA 19.16 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
ROGLIĆI – GRADSKA ŠPILJA 19.17 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
BLAGOVA – LAĐANA 19.18 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
RAŠČANE – MANASTIRINA 19.19 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
RAŠČANE – STRUŽINE 19.20 HPD Sveti Jure, Zagvozd BIOKOVO
RAVNA VLAŠKA – KIMET 19.21 SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
MAKARSKA – PL.DOM VOŠAC 19.22 SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
KOTIŠINA – ŠKRBINA 19.23 SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
SPOJNI PUT: 23 i 1E 19.23A SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
SPOJNI PUT: 23 i 24 19.23B SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
TUČEPI – CRVENE STINE – BIOKOVSKA CESTA 19.24 Nepoznat, BIOKOVO
TUČEPI – SRIDA SELA – BIOKOVSKA CESTA 19.25 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
SPOJNI PUT: 24 i 25 19.25A SAK Ekstrem, Makarska BIOKOVO
BAŠKA VODA – KOTIŠINA / PL.PUT DR.FRA JURE RADIĆA 19.26 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
PODGORA – PRIJEVOJ STAZA 19.27 Nepoznat, BIOKOVO
GORNJA BRELA – BUKOVAČKA DRAGA 19.28 PD Pozjata, Brela BIOKOVO
GORNJA BRELA – SV. NIKOLA 19.29 PD Pozjata, Brela BIOKOVO
DONJA BRELA – SOKOLOVE STAJE 19.30 PD Pozjata, Brela BIOKOVO
ŽIVOGOŠĆE – GREBEN RILIĆA / BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 19.31 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
ZAOSTROG – GREBEN RILIĆA / BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 19.32 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
GRADAC – GREBEN RILIĆA / BIOKOVSKA PLANINARSKA STAZA 19.33 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
MILJAČIĆI – GREBEN RILIĆA 19.34 HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
SPOJNI PUT: 38 i 1K 19.38A HPD Biokovo, Makarska BIOKOVO
OREBIĆ – URKUNIĆI – SV. ILIJA 20.01.01 PD Sveti Ilija, Orebić DUBROVAČKO PODRUČJE
OREBIĆ – BILOPOLJE – ŠUM.K. POD SV. ILIJA 20.01.02 PD Sveti Ilija, Orebić DUBROVAČKO PODRUČJE
GORNJE NAKOVANE – X S 2 20.01.03 PD Sveti Ilija, Orebić DUBROVAČKO PODRUČJE
KUČIŠTE – X S 2 20.01.04 PD Sveti Ilija, Orebić DUBROVAČKO PODRUČJE
ŽULJANA – SV. IVAN 20.01.05 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE
PUTNIKOVIĆI – SV. IVAN 20.01.06 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE
MIHANIĆI – ILIJIN VRH 20.02.01 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE
ORAŠAC – SPASOVO BRDO 20.03.01 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE
OBOD – STRAŽIŠĆE 20.04.01 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE
JASENICE – STRAŽIŠĆE 20.04.02 HPD Dubrovnik, Dubrovnik DUBROVAČKO PODRUČJE