P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Dvodnevni izlet na Velebit 06. i 07.06.2015.

USPON NA ŠATORINU

Datum izleta: Subota, 6. lipnja 2015.

Vodič: Zoran Šarin

Mobitel: 091 52 22 600

Email: zoran.sarin@ri.t-com.hr

Prvi dan, subota, 06. lipnja, 2015. – Štirovača preko Dokozina plan na Šatorinu i Laktin vrh, te prenoćište u domu Kugina kuća.  Dužina staze 19 km. Staza srednje teška,  nije zahtjevna, potrebna je dobra fizička kondicija. Visinska razlika od početne točke do najvišeg vrha je 520 m.

 Drugi dan, nedjelja, 07. lipnja, 2015.  -  Kugina kuća -  uspon na Lisac, dalje, preko Skorpovca, do Radlovaca na Ograđenicu, te Dokozina plan pa do Štirovaće. Dužina staze 23, 7 km. Staza tehnički nije zahtjevna osim dužine. Potrebna je dobra fizička kondicija. Ukupna visinska razlika na dužini 23,7 km je 760 m.

Drugi dan, kraća varijanta:
Kraća  varijanta drugog dana: Kugina kuća Šatorina preko Maljevića brijega na pl. sklonište Ograđenica i daljena  Dokozina  plan do Štirovače. Dužina staze 14,2 km. Potrebno vrijeme hoda 4 h. Visinska razlika pri usponu 701 m, pri spustu 699 m. Staza nije zahtjevna i lako je savladiva.

Izlet je organiziran osobnim automobilima.

U slučaju lošeg vremena izlet se prebacuje za slijedeći vikend.