P.D. KNEZGRAD

Lovran, Croatia

Obavijest

Planinarsko društvo Knezdrad Lovran poziva članove i prijatelje Društva te zainteresirane građane na predavanje Ljerke Škrinjar koje će se održati 14. lipnja 2019. u prostorijama galerije Laurus u Lovranu s početkom u 19 h.

Tema predavanja
„Santiago de Compostela – Put svetog Jakova“

Hodočašće je važan događaj u životu svakog vjernika. Ono je slika ljudskog života. Podsjeća nas da je čovjek putnik od rođenja do smrti  i da je na putu između dvaju svjetova od kojih je prvi prolazan, a drugi vječan. Hodočašće nije vezano samo za kršćanstvo, ono je fenomen vezan za sve religije.

 Ljerka Škrinja
je dugogodišnja planinarska i članica p.d. Opatija. Rutama Camino de Santiago pješačili je tri puta. Prvi puta 2015g. u pratnji prijatelja. Istu rutu prošla je u društvu prijateljica 2016g., a 2018 odlučila je da samostalno prepješači francuski put od Burgosa do Santaga de Compostelo 500 km za 19 dana.

Ljerka Škrinjar